Precisieboeren+willen+effici%C3%ABnt+werken
Achtergrond
© Persbureau Noordoost

Precisieboeren willen efficiënt werken

Telers zien nauwkeuriger werken, tijdsbesparing en efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen als de belangrijkste voordelen van precisielandbouw. Kostprijsverhoging is het meest genoemde nadeel.

Dit blijkt uit een online-enquête van student Matthijs Hierink van Aeres Hogeschool Dronten onder boeren die interesse hebben in precisielandbouw. Hij werkte samen met Wageningen University & Research. Hogere opbrengsten en beter inzicht in de administratie zijn andere redenen om met precisielandbouw te beginnen.

Van de respondenten geeft 39 procent aan dat de investeringen in precisielandbouwtechnieken direct bijdragen aan kostprijsverhoging op hun bedrijf. Ondanks de hogere kosten zijn alle voordelen belangrijke argumenten om wel te investeren in precisielandbouw.


Voorlopers

Verschillende voorlopers geven aan verder te willen investeren in precisielandbouw om het gebruik van inputmiddelen te verminderen als 'license to produce' richting de toekomst. Daarnaast is een groep telers vooral bezig om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ze werken daarom aan stapelbaarheid van data en systemen die de beslissingen helpen ondersteunen.

Communicatie tussen systemen verloopt niet vlekkeloos

De precisielandbouwtechnieken zijn niet allemaal even praktijkrijp, zo blijkt uit de online-enquête. Telers krijgen bij gebruik van precisielandbouwtechnieken te maken met de nodige technische problemen. De vertaalslag van data naar teeltbeslissingen in de praktijk zien telers als een groot probleem.


Knelpunten

Daarnaast verloopt de communicatie tussen verschillende systemen niet vlekkeloos. Van plug-and-play is geen sprake. Soortgelijke knelpunten zijn ook naar voren gekomen bij het project 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' (NPPL).


Met de online-enquête heeft Hierink de ontwikkelingen in de precisielandbouw in de afgelopen decennia in beeld gebracht. Aeres Hogeschool Dronten wilde dit graag. De redactie van Nieuwe Oogst heeft het onderzoek ondersteund.


Vooral akkerbouwers

Op de enquête hebben ruim tweehonderd boeren gereageerd, voornamelijk akkerbouwers, van wie velen (47 procent) ook loonwerkactiviteiten doen. Het aantal respondenten is groot genoeg om de mate van adoptie van verschillende precisielandbouwtechnieken in kaart te brengen, aldus de student.

Omdat de deelnemers aan de enquête interesse hebben in precisielandbouw, kunnen de percentages hoger zijn dan gemiddeld. Telers die geen interesse hebben in precisielandbouw, zullen relatief gezien ondervertegenwoordigd zijn. Sommige percentages kunnen in werkelijkheid tot wel de helft lager zijn, denkt Hierink.


Sinds 1980

De eerste aspecten van precisielandbouw – de toepassing van computers en teeltregistratie – begonnen rond 1980. Van de respondenten gebruikt nu rond de 90 procent dergelijke hulpmiddelen.

De inzet van beslissingsondersteunende systemen begon rond 1988 en zit nu op bijna 60 procent. Gebruik van plaatsbepalingstechnologie (gps) begon rond het jaar 2000. Van de respondenten maakt nu 85 procent gebruik van deze techniek. Stuurtechnologie begon iets later en zit nu qua gebruik op ruim 60 procent.


Taakkaarten

Uit de enquête blijkt dat telers rond 2009 interesse kregen in variabele doseer- en teeltmaatregelen op basis van taakkaarten. Het gebruik ervan steeg langzaam. Van de respondenten heeft vorig jaar de helft gewerkt met taakkaarten, vooral bij het variabel toedienen van stikstof. Het gebruik van sensoren begon in 2010 en stijgt langzaam naar nu 30 tot 50 procent van de respondenten.

Op dit moment gebruikt meer dan 50 procent van de respondenten precisietechnieken, zo blijkt uit de enquête. Van hen is 30 procent bezig met opbrengstmetingen, vooral gericht op graan en aardappelen. De toepassing van onkruiddetectie en mechanische onkruidbestrijding is traag. Dit begon ongeveer vanaf 2010 en het gebruik ervan ligt nu iets boven de 10 procent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer