Overheid+start+proef+met+opslag+en+levering+CO2
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Overheid start proef met opslag en levering CO2

De overheid start een innovatieproef rond de CO2-levering aan de glastuinbouw. Daarbij wordt gekeken naar een combinatie van levering en opslag. Dat schrijven ministers Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

In de proef wordt CO2 van fossiele en biogene bronnen gebruikt. Via een administratieve verrekening willen de ministers in de pilot op papier alleen biogene CO2 aan de glastuinbouw gaan leveren.

In de praktijk komt het erop neer dat in de zomermaanden fossiele en biogene CO2 aan de glastuinbouw worden geleverd, terwijl beide soorten CO2 in de wintermaanden worden opgeslagen.


Terugdringen aardgasgebruik

Tuinders gebruiken vooral in de zomer CO2 om de groei van hun planten te bevorderen. Veel glastuinders produceren deze zelf met aardgasgestookte warmtekrachtkoppelingen (wkk's). Daarnaast leveren externe partijen CO2 aan de glastuinbouw.

Levering van CO2 aan glastuinbouw wordt belemmerd door heffing

Het aandeel van die laatste groep moet toenemen om het gebruik van aardgas terug te dringen. De verminderde inzet van wkk's is daarnaast nodig om de ambitie van de glastuinbouw waar te maken. In 2030 moet de CO2-emissie zijn gereduceerd tot 2,2 megaton en in 2040 moet klimaatneutraal worden geproduceerd.


De aangekondigde proef moet er in elk geval toe leiden dat het bestaande volume van CO2-levering aan de glastuinbouw behouden blijft, terwijl er geen fossiele CO2-uitstoot meer is en er ook maximale opslag plaatsvindt.

Levering van CO2 aan de glastuinbouw wordt nu nog belemmerd. Dit komt doordat dit in het Emission Trade System (ETS, handel in emissierechten die het recht geven om broeikasgassen uit te stoten) niet telt als een vorm van CO2-reductie en door de CO2-heffing. Voor de industrie is het daarom aantrekkelijker om CO2 op te slaan.


Verschil Shell en Alco

Verreweg het grootste deel van de huidige CO2-levering aan de glastuinbouw gaat via het netwerk van Ocap in westelijk Nederland. Tot 2026 blijft deze levering op basis van de huidige afspraken tussen de betrokken partijen op peil.

De CO2 die op dit moment wordt geleverd via Ocap, komt van de Shell-raffinaderij in de Rotterdamse haven en de bioraffinaderij van Alco. De emissies van Alco vallen niet onder het ETS omdat deze CO2 biogeen is. De CO2 van Shell valt wel onder het ETS en de CO2-heffing. Als deze laatste CO2-bron zou wegvallen, wordt aan de glastuinbouw vanaf 2026 nog maximaal 0,3 megaton geleverd, tegen de huidige 0,6 megaton.

Door de levering aan de glastuinbouw en de opslag van biogene en fossiele CO2 in de proef te combineren, hopen de ministers dit te vermijden. Verder bekijken ze hoe ze via de subsidieregeling SDE++ de levering aan de glastuinbouw kunnen bevorderen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer