Prijs+agrarische+grond+stabiel
Nieuws
© Douwe Korting

Prijs agrarische grond stabiel

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 uitgekomen op 64.400 euro per hectare. Dat is vrijwel gelijk aan de prijs in het vierde kwartaal van 2019, maar 4 procent hoger dan de gemiddelde prijs van 61.900 euro per hectare over heel 2019.

Dat blijkt uit gegevens van het Kadaster, RVO.nl en Wageningen Economic Research.

Gemeten over de laatste vier kwartalen (2019Q2 tot en met 2020Q1) is in totaal 29.300 hectare grond in andere handen overgegaan. Dat is 14 procent minder dan de 33.900 hectare in dezelfde periode een jaar eerder (2018Q2-2019Q1).

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,7 procent, tegen 1,9 procent in dezelfde periode het jaar daarvoor.


Bouwland en grasland

De gemiddelde prijs van bouwland is in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw heel licht gedaald tot 72.100 euro per hectare. Afgezet tegen heel 2019, gemiddeld 71.200 euro per hectare, ligt de gemiddelde prijs van bouwland in het eerste kwartaal van 2020 ruim 1 procent hoger.

In het eerste kwartaal van 2020 is de prijs van grasland wederom toegenomen, nu met ruim 2 procent tot 59.000 euro. Die prijs is 4,4 procent hoger dan de gemiddelde prijs van 56.500 euro over heel 2019. De prijs van snijmaisland is in het eerste kwartaal van 2020 met 66.000 euro per hectare praktisch gelijk aan die in het vierde kwartaal van 2019. De prijs van dit grondgebruik is onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.


Grondmobiliteit

In het eerste kwartaal van 2020 is 8.100 hectare landbouwgrond verhandeld, evenveel als in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Door het seizoenpatroon, waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat, is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol.

Gemeten over de laatste vier kwartalen (2019Q2 tot en met 2020Q1) is in totaal 29.300 hectare grond in andere handen overgegaan, dat is 14 procent minder dan de 33.900 hectare in dezelfde periode een jaar eerder (2018Q2-2019Q1).

De relatieve grondmobiliteit, het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond, over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,7 procent, tegen 1,9 procent in dezelfde periode het jaar daarvoor.


Regionale grondprijzen

Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de veertien groepen van landbouwgebieden.

Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs. In 2019 lag deze 15 procent boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd. Over heel 2019 lag deze grondprijs 12 procent onder het landelijk gemiddelde.


Landsdeel Noord

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het eerste kwartaal van 2020 met 6 procent gedaald, van 60.600 euro in het vierde kwartaal van 2019 tot 57.100 euro per hectare. Over heel 2019 komt de gemiddelde prijs uit op 54.600 euro per hectare.

In de laatste vier kwartalen (2019Q2-2020Q1) is in landsdeel Noord 7.500 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is 1.000 hectare (12 procent) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2018Q2-2019Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,4 procent tegen 1,5 procent een jaar eerder.


Landsdeel Oost

In landsdeel Oost is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met bijna 4 procent gestegen, van 64.000 euro (vierde kwartaal 2019) tot 66.300 euro per hectare. Over het gehele jaar 2019 is de gemiddelde grondprijs in Oost uitgekomen op 63.400 euro per hectare.

De afgelopen vier kwartalen is in landsdeel Oost 8.800 hectare landbouwgrond verhandeld, een afname van 1.000 hectare (10 procent) in vergelijking met een jaar eerder (2018Q2-2019Q1). De relatieve grondmobiliteit is gezakt van 1,8 tot 1,7 procent.


Landsdeel West

In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met 25 procent gestegen, van 54.400 euro (vierde kwartaal 2019) tot 68.100 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2019 bedraagt 57.200 euro per hectare.

De grondmobiliteit is in landsdeel West met 21 procent afgenomen, van 4.700 hectare in de periode 2018Q2-2019Q1 tot 3.700 hectare over de laatste vier kwartalen (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen komt uit op 1,8 procent, tegen 2,2 procent in dezelfde periode het jaar daarvoor.


Landsdeel Zuid

In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met 2 procent gestegen, van 72.000 euro (vierde kwartaal 2019) tot 73.500 euro per hectare. Over heel 2019 ligt de gemiddelde grondprijs op 71.100 euro per hectare.

Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid met 15 procent gedaald, van 10.900 hectare in de periode 2018Q2-2019Q1 tot 9.300 hectare over de laatste vier kwartalen (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen komt uit op 2,0 procent, tegen 2,3 procent in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer