Landbouw+eist+volwaardige+plek+in+plan+Gooi+en+Vechtstreek
Nieuws
© Koen van Wijk

Landbouw eist volwaardige plek in plan Gooi en Vechtstreek

De ruimtelijke druk op het landbouwareaal in de Gooi en Vechtstreek blijft de komende jaren toenemen. Onlangs lanceerden de gemeenten in de regio hiervoor een koersdocument met daarin een visie in grote lijnen richting 2040. LTO Noord leest er tot nu toe veel te weinig agrarische ambities in terug.

Er liggen grote opgaven voor de Gooi en Vechtstreek als het gaat om woningbouw, bereikbaarheid, duurzame energie en natuur en landschap. De meeste oplossingen nemen ruimte in beslag. Reden voor LTO Noord om in een reactie op het koersdocument meer aandacht te vragen voor de agrarische waarden.

Volgens een woordvoerder van Regio Gooi en Vechtstreek is het koersdocument de gids om kennis en expertise bij inliggende gemeenten te bundelen om samen oplossingen te vinden voor regio-overstijgende onderwerpen. 'Die dienen als bouwstenen voor de afzonderlijke lokale omgevingsvisies.'

Relevante rol

Volgens de woordvoerder speelt de agrarische sector van oudsher een relevante rol in het gebied. 'De land- en tuinbouw is met 1 procent qua werkgelegenheid minder groot, maar er geldt het belang als eigenaar en beheerder van het landschap, voor de landelijke voedselvoorziening en als drager van cultuurgeschiedenis.'

Voorzitter Cor Veldhuisen van LTO Noord-afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek had dat graag explicieter willen teruglezen. 'Zelf staan we als agrarische sector namelijk ook voor grote ruimtelijke uitdagingen, zoals het meer toewerken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor hebben grondgebonden bedrijven zelf juist meer ruimte nodig.'

Krachtenveld

In het ruimtelijk krachtenveld moet de agrarische sector een volwaardige plek houden, stelt Veldhuisen. 'Het is van groot belang dat voldoende perspectief wordt geboden voor de huidige én toekomstige generatie agrariërs, zodat zij kwaliteitsproducten kunnen blijven leveren en daarnaast zorg blijven dragen voor het landschap.'

Volgens de regionale woordvoerder maakt het koersdocument nog geen weging van belangen. 'De analyses tonen de grote druk op de ruimte, waarbij diverse opgaven samenkomen in het veenweidegebied. In het vervolg komen enkele samenhangende ontwikkellijnen aan de orde, waaronder landschap, natuur en veenweiden. Daar wordt het steeds belangrijker natuur en landbouw beter te combineren.'

Coronacrisis

De komende periode zou het koersdocument worden geconcretiseerd. 'Omdat overleg met partijen lastiger gaat vanwege de coronacrisis, wordt de afronding waarschijnlijk opgeschoven tot na de zomer.'

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer