Offensief tegen afkalving oevers West-Nederland

NMI-Agro onderzoekt in opdracht van diverse waterschappen in West-Nederland de oorzaken voor de afkalving van oevers, vooral in veenweidegebieden. Dit is een probleem doordat waardevol boerenland verloren gaat en de waterkwaliteit wordt aangetast.

Offensief+tegen+afkalving+oevers+West%2DNederland
© Rivierenland

De oorzaken van oeverafkalving zijn divers en afhankelijk van het gebied, stelt het NMI, dat op basis van een literatuurstudie, statistische analyses en detailonderzoek in het veld meer inzicht wil verkrijgen in de meest sturende processen die leiden tot oeverafkalving. 'Daarnaast wordt in interviews en tijdens veldwerkplaatsen onderzocht welke oplossingen waar het meest effectief zijn', aldus het instituut.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een van de aanjagers van het onderzoek. Het waterschap wil de waterkwaliteit en ecologie in sloten en op oevers verbeteren. 'Agrariërs hebben hier een grote invloed op door het landgebruik en de onderhoudsplicht voor de perceelsloten,' stelt een woordvoerder.

Beheerpakketten

Het waterschap stimuleert de inzet van relevante beheerpakketten, zoals ecologisch schonen, baggerspuit, bufferstroken en natuurvriendelijke oevers. Verder wijst het waterschap op de subsidieregelingen in Noord-Holland en Utrecht voor de aanleg van dergelijke oevers en de aanschaf van veedrenkbakken. 'We werken daarom veel samen met de gebiedscollectieven.'

Volgens provinciaal waterbestuurder Kees Stoop van LTO Noord zijn er via het Landbouwportaal Noord-Holland ook diverse mogelijkheden om maatregelen te nemen tegen afkalving van oevers. 'Verder is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier enkele jaren geleden begonnen om in bredere waterlopen op sommige stukken één kant niet te schouwen, wat zorgt voor een meer natuurlijke beschoeiing.'

Rivierkreeften

In het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland spelen nog andere oorzaken een rol, weet Stoop, namelijk dat schepen te hard varen en de aanwezigheid van rivierkreeften. 'Daarom denk ik dat het een goede zaak is om meer inzichtelijk te krijgen wat per gebied de problemen zijn en welke maatregelen oplossing kunnen bieden.'

Het waterschap merkt verder op dat de oeverafkalving ook zorgt voor baggeraanwas. Volgens waterschapsbestuurder Albert Hooijer, die ook actief is voor LTO Noord, dreigt daarmee een vicieuze cirkel. 'Want juist de baggerwerkzaamheden zorgen ook weer voor afkalving.'

Agrarische collectieven

Naast de waterschappen ondersteunen diverse agrarische collectieven en onderzoeksinstituten in de veenweiden het onderzoek.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 3°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer