Platform+geitenhouderij+verhoogt+heffingen
Nieuws
© Michiel Elands

Platform geitenhouderij verhoogt heffingen

Het Platform Melkgeitenhouderij verhoogt de heffing voor melkgeitenhouders van 0,0006 naar 0,0012 euro per kilo melk. De verwerkersbijdrage gaat van 0,0002 euro naar 0,0004 euro per kilo melk.

Het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij vindt het belangrijk om extra middelen beschikbaar te hebben voor onder meer het bouwen van een database voor antibioticamonitoring. Als de sector zelf geen database bouwt, zal de overheid het gaan regelen, verwacht het bestuur. De waarschijnlijk hogere kosten zullen dan alsnog bij de sector neergelegd worden.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere ambities. De melkgeitensector heeft in de afgelopen jaren, deels samen met het ministerie, gewerkt aan een toekomstvisie. De ketenvisie is in 2018 gepresenteerd, gevolgd door het verduurzamingsplan in 2019. Landbouwminister Carola Schouten kan zich vinden in het plan. Aan de sector is gevraagd een concreter implementatieplan met meetbare doelen en acties te maken.

Verduurzamen

Het platform ziet dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bereid is een financiële bijdrage te leveren om de sector te verduurzamen. Dat kan volgens het platform echter niet zonder dat de sector zelf ook bereid is hierin te investeren. In het plan gaat het om zaken als dierenwelzijn, diergezondheid en zoönosen.

Met deze verhoging van de sectorbijdrage wil het platform zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om hieraan te werken. Daarnaast heeft de werkgroep 'Imago en Markt' van de Duurzame Geitenzuivel Keten aangegeven dat ze graag het bereik van de campagne 'Ontdek de Geit' willen vergroten. In de begroting voor 2020 is daarvoor een bedrag opgenomen dat beschikbaar gesteld wordt als er een plan wordt aangenomen.

Geld terug

Volgens het Platform Geitenhouderij is nog niet duidelijk hoe hoog de eigen bijdrage uit de sector moet zijn voor deze zaken. Als gedurende het jaar blijkt dat er minder geld nodig is, wordt gekeken hoe dit geld weer terug komt bij de bedrijven.

De begroting van Platform Geitenhouderij is door de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie en de vakgroep geitenhouderij van LTO goedgekeurd. Sinds 2017 werken deze twee partijen samen in het Platform Geitenhouderij. Het platform is een antwoord op het wegvallen van de specifieke taken die het Productschap Zuivel had. Zo neemt het platform initiatief voor nieuwe onderzoeken die van waarde zijn voor de geitenzuivelketen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / 5°
  90 %
 • Woensdag
  7° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
Meer weer