ZLTO%3A+samenwerking+dieren%2D+en+huisartsen+schept+rust
Achtergrond
© Twan Wiermans

ZLTO: samenwerking dieren- en huisartsen schept rust

Samenwerking Medici en Dierenartsen (SaMeDi) realiseert betere samenwerking tussen dierenartsen en huisartsen in Zuid-Nederland. Het doel? Oog hebben voor de gezondheid van mens en dier op lokaal niveau.

SaMeDi heeft achttien netwerkgroepen van huisartsen en dierenartsen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Twee keer per jaar komen ze bijeen om aan de hand van een actueel thema kennis en ervaring uit te wisselen. Daarbij wordt ook nauw samengewerkt met deskundigen infectiepreventie uit lokale ziekenhuizen. SaMeDi is een initiatief van ZLTO.

'De sleutel ligt bij lokale samenwerking', zegt ZLTO-specialist Jos Peerlings. 'Een huisarts heeft gemiddeld twee à drie gevallen van zoönose per week. Regelmatig overleg met dierenartsen kan zorgen dat deze gevallen eerder worden herkend en effectief worden opgepakt.'


De ZLTO-man geeft een praktijkvoorbeeld: 'Een huisarts die bij een patiënt ringworm constateert, weet dat het een zoönose betreft en legt daarom de relatie met ringworm bij dieren. De arts behandelt de schimmelinfectie met medicijnen, licht de patiënt voor en kan tegelijkertijd actuele en specialistische informatie inwinnen bij een dierenarts uit het SaMeDi-netwerk.'

Hoewel veruit de meeste huisartsen bekend zijn met ringworm, geldt dezelfde werkwijze bij zeldzamere vormen van zoönose. Zo wordt de vicieuze cirkel van besmetting doorbroken. De informatie-uitwisseling die dankzij SaMeDi ontstaat, is volgens Peerlings de essentie van dit initiatief. 'Kennissen zijn belangrijker dan alleen kennis', stelt hij.

Noodzaak

Onder andere de Q-koortsuitbraken in 2007 brachten de noodzaak voor betere samenwerking aan het licht. 'Intensiever contact tussen beide partijen had waarschijnlijk in een vroeger stadium geleid tot een diagnose. Dan had bestrijding sneller kunnen plaatsvinden', blikt Peerlings terug.

Peerlings ziet voor de artsen van SaMeDi een voorlichtende rol die rust en duidelijkheid schept. 'Alles is in het belang van de volksgezondheid en het welzijn van onze leden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 9°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 9°
  50 %
 • Zaterdag
  14° / 9°
  70 %
Meer weer