Vijf+vragen+over+bestrijding+engerlingen
5 vragen
© Wageningen University

Vijf vragen over bestrijding engerlingen

Het is lastig om engerlingen helemaal uit te roeien. Omdat de hieruit voortkomende kevers vaak weer terugkomen, vraagt de bestrijding continu aandacht om de schade te beperken. Dat blijkt uit het ZLTO-praktijknetwerk Engerlingen.

Waarom is dit praktijknetwerk ontstaan?

In West-Brabant hadden de deelnemers aan dit netwerk last van engerlingenschade als gevolg van de rozenkever. De larven van deze kever met een jaarlijkse levenscyclus leven van ondergrondse plantenwortels. Zo veroorzaken ze, vooral in augustus en september, schade aan het gewas omdat ze dan bijna volgroeid zijn. Dit uit zich op grasland vaak in kale plekken, doordat aangetaste planten en graspollen zich niet meer herstellen. Het wortelstelsel is immers weggevreten.

Wat is het doel van dit netwerk?

Het netwerk wil komen tot een totaalaanpak van de engerling. Met één aanpak wordt het lastig. Wel blijkt dat grondbewerking het meest effectief werkt. Bij vollegrondsteelten wordt de grond na afloop van de teelt intensief gefreesd. Dit werkt effectief.

Is dit ook bij gras toepasbaar?

Bij sommige percelen met een bekende hoge engerlingendruk is in het najaar intensief gefreesd en vervolgens ingezaaid. Het jaar erna is geen engerlingenschade vastgesteld, waarschijnlijk door het frezen. Maar dit is niet altijd een optie. Voor blijvend grasland gelden wettelijke eisen voor het scheuren van grasland. Dit scheuren moet vooraf worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hier wordt gewerkt aan een integrale systeemaanpak als alternatief.

Wat houdt een integrale systeemaanpak in?

Door te sturen op weerbaar gras, beweiding, beregening en natuurlijke vijanden wordt geprobeerd de schade van de engerlingen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door de gewone keverdoder te stimuleren door de teelt van bloeiende wilde peen als voedsel. Deze keverdoder legt eitjes in de engerlingen. Ook nuttige, parasiterende bodemschimmels en bepaalde aaltjes pakken engerlingen aan. Doordat deze bodemschimmels koolstof nodig hebben om te leven, is het goed om te zorgen voor een hoge stikstof-koolstofverhouding in de bodem.

Heeft het weer ook effect?

'Ja, droge omstandigheden vanaf juli vergroten de lokale schade. Losliggende graswortels sterven af. Bij nattere omstandigheden krijgen nieuwe wortels voldoende vocht om nog vast te kunnen groeien. Daarom is, door tijdig in te grijpen, met beregenen de schade van engerlingen te beperken. In het voorjaar is droogte juist funest voor de engerlingen. Onder droge omstandigheden lijken minder eitjes uit te komen om zich tot larve te ontwikkelen dan bij vochtige omstandigheden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  14° / 9°
  95 %
Meer weer