Kansen+voor+groenten+bij+huisarts
Nieuws
© DIRK HOL

Kansen voor groenten bij huisarts

Een groot deel van de Nederlandse huisartsen bespreekt het belang van leefstijl en het eten van groenten onvoldoende met hun patiënten. Daar liggen kansen voor artsen en de sector, stelt het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.

Dit blijkt uit de studie 'Arts en Groenten' van Vereniging Arts en Leefstijl. Het merendeel van de huisartsen die leefstijl wel met hun patiënten bespreken, zou dit vaker willen doen. Maar er zijn op dit moment nog te veel barrières. In het rapport, in opdracht van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF), is geïnventariseerd welke leefstijlprojecten er lopen waarin huisartsen betrokken zijn en wat hiervan de leerpunten zijn.

Daarnaast is geïnventariseerd wat huisartsen specifiek doen aan het bespreken en bevorderen van de groente- en fruitconsumptie. De uitkomsten van de studie zijn voorgelegd aan een groep huisartsen in een groepsgesprek. Experts zijn het eens: voeding en andere onderdelen van leefstijl moeten vaker en duurzaam worden ingezet bij de behandeling van chronische ziekten.

Chronische ziekten

Groenten en fruit spelen een hierbij een belangrijke rol, met name bij de preventie en behandeling van diverse chronische ziekten. Hoewel huisartsen hiervan zijn doordrongen, zou 60 procent van de ondervraagde huisartsen leefstijl vaker willen bespreken. Zij ervaren hierbij echter een aantal belemmeringen.

De huisartsen noemen de volgende belemmeringen: gebrek aan tijd, onvoldoende kennis, ongemotiveerde patiënten, de organisatie van het gezondheidssysteem en het ontbreken van ondersteunende tools. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat huisartsen het lastig vinden om haalbare doelen op te stellen en ondersteuning te bieden bij het realiseren van deze doelen.

Ook ongemotiveerde patiënten en de organisatie van het gezondheidssysteem spelen een rol

Studie 'Arts en Groenten' van Vereniging Arts en Leefstijl

Gezonde leefstijl

Het rapport adviseert daarom in te zetten op het verhogen van de eigen effectiviteit van de huisarts via scholing, samenwerking met zorgprofessionals in de regio en ondersteunende tools. Ook is het belangrijk om een gezonde leefstijl te normaliseren binnen en buiten de spreekkamer.

Het rapport Arts en Groenten wordt zaterdag 9 november door Tamara de Weijer, voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl en ambassadeur NAGF, gepresenteerd op het congres 'OpVoeding, Leefstijl en stressmanagement in de spreekkamer'. Dit congres wordt georganiseerd door Stichting Student en Leefstijl, een initiatief van geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden over voeding in leefstijl onder toekomstige artsen te vergroten.

Bewuste keus

Het is de missie van Vereniging Arts en Leefstijl om leefstijl als medicijn over tien jaar volledig te hebben geïmplementeerd in de gezondheidszorg. Zodat patiënten een bewuste keuze kunnen maken tussen medicijnen of een gezonde leefstijl.

Het NAGF is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het heeft als doel de consumptie van groenten en fruit in Nederland te stimuleren, door het vormen van een brede coalitie waarin bestaande initiatieven worden gebundeld en versterkt.

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer