KoeMonitor+nieuwe+borging+melksector
Nieuws
© Johan Wissink

KoeMonitor nieuwe borging melksector

Met de KoeMonitor introduceert ZuivelNL per 1 januari 2020 een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen. Het is aan zuivelverwerkers om deze wel of niet over te nemen.

Omdat zuivelverwerkers deel uitmaken van ZuivelNL, is de kans reëel dat zij de KoeMonitor overnemen. Een woordvoerder van FrieslandCampina kon hier desgevraagd geen uitsluitsel over geven.

KoeMonitor vervangt het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB), de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM), KoeKompas en andere management- en borgingssystemen. Doordat veehouders bij bepaalde zuivelverwerkers een keuze konden maken voor een systeem, werden ze niet op dezelfde manier geborgd. Met de KoeMonitor wordt de overlap tussen systemen voorkomen.

Daarnaast was er een nieuwe aanpak nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving en de steeds strenger worden eisen van afnemers. Zo kunnen melkverwerkers met de KoeMonitor aantonen dat hun melkveehouders voldoen aan de wettelijke eisen van de EU-hygiëneverordening en nationale wetgeving.

Drie onderdelen

KoeMonitor bestaat uit de onderdelen KoeAlert, KoeData en KoeKompas. KoeAlert geeft inzicht in het herkennen van attentiekoeien. Bij een KoeAlert beoordeelt een dierenarts minimaal eenmaal per jaar het proces van herkennen van attentiekoeien en uithouden van melk van deze koeien.

KoeData is de nieuwe naam voor de CDM. KoeData geeft elk kwartaal op basis van objectieve data inzicht in de diergezondheid op het melkveebedrijf en daarmee in het risico dat er attentiekoeien aanwezig kunnen zijn.

Leveringsvoorwaarden

KoeKompas is al door zuivelondernemingen in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Hiermee werken melkveehouders samen met hun dierenarts aan de verdere verbetering van de gezondheid en het welzijn van de veestapel.

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  30 %
 • Maandag
  5° / 0°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  85 %
Meer weer