Man+domineert+nog+stevig+op+het+land+en+in+de+kas
Nieuws
© Fotopersbureau Jan Anninga

Man domineert nog stevig op het land en in de kas

In Nederland werken zo’n 164.000 mensen als tuinder, akkerbouwer of veehouder, meldt het Centraal Bureau voor de Statitiek (CBS). Minder dan 20 procent van hen is vrouw. Ook zijn er nog zo’n 27.000 hulpkrachten actief.

Van de 164.000 personen die werken ‘van land tot hand’, is het overgrote deel mannelijk: circa 133.000 mensen. De overige 31.000 personen staan als vrouw te boek. Dat is minder dan eenvijfde deel.

De aantallen zijn te vinden in het CBS-onderzoek Werkzame beroepsbevolking, dat deze week uitkwam. De vrouwen in de veeteelt, akker- en (glas)tuinbouw, visserij en bosbouw dragen echter meer bij dan op het eerste gezicht lijkt.

Evenaren

Bij de 27.000 hulpkrachten die het CBS telde, zijn vrouwen hard op weg om hun mannelijke vakgenoten te evenaren. De verhouding man/vrouw bij de hulpkrachten is namelijk 15.000 om 12.000.

Of de 55,5 procent mannen die als hulpkracht te boek staan op termijn worden verslagen in aantallen door vrouwen, valt echter te betwijfelen. Boeren- en tuindersvrouwen zijn traditioneel vaak parttime actief in het bedrijf, omdat ze daarnaast ook zorg voor het gezin dragen.

Voordeel

De mannelijke parttime boer of tuinder die elders op een bedrijf werkt is echter fors in opkomst. Daarmee lijkt de mannelijke hulpkracht kwantitatief in het voordeel.

Een bijeffect van het boeren en tuinen als hulpkracht - mede ingegeven door langjarige landelijke inkrimping van boeren- en tuindersbedrijven en de opkomst van multifunctionele landbouw - is dat het aantal mannelijke fulltime ondernemers daalt. Daarmee zullen er de komende jaren relatief meer dames als ondernemer bij komen dan nu het geval is.

Opvolging

Ook kiezen vrouwen uit boerenfamilies en tuindersgezinnen tegenwoordig vaker voor een zelfstandig bestaan als ondernemer, als haar broers een ander vak ambiëren, of er simpelweg geen mannelijke opvolger voorhanden is.

Daarmee is de verwachting gerechtvaardigd dat de schijnbare sekse-ongelijkheid op het platteland en in de kas de komende jaren verder zal afnemen.

Weer

 • Woensdag
  14° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  30 %
 • Vrijdag
  7° / -3°
  10 %
Meer weer