Groenbemesters voor een betere bodemgezondheid

De Nederlandse bodem barst van het leven. Miljarden bacteriën, schimmels, aaltjes en bodemdiertjes leven in een complex evenwicht met elkaar en met de geteelde gewassen. Verstoring van dat evenwicht ligt in de land- en tuinbouw altijd op de loer. Pathogene (schadelijke) bacteriën, schimmels en aaltjes kunnen dan de overhand krijgen en forse opbrengst- en kwaliteitsderving aan de gewassen toebrengen.

Groenbemesters+voor+een+betere+bodemgezondheid
Limagrain
© Limagrain

Groenbemesters spelen een belangrijke rol in de bodemweerbaarheid en het evenwicht in de bodem. Een groenbemester stimuleert het bodemleven, maar kan ook schadelijke aaltjes vermeerderen. De verkeerde groenbemesterkeuze, ook als component in soortenrijke groenbemestermengsels, kan zo onbedoeld voor problemen zorgen.

Stem je groenbemesterkeuze dus altijd af op de (mogelijke) probleemaaltjes in het perceel.

Probleemaaltjes in Nederland

Van de circa 1.200 soorten aaltjes in onze bodems zijn er ongeveer 25 schadelijk in de Nederlandse teelten. Ook wanneer deze nog niet voor zichtbare schade zorgen, is het belangrijk de juiste bouwplankeuzes te maken om vermeerdering te voorkomen.

Hieronder een overzicht van de schadelijke aaltjes en hun interactie met groenbemesters, al dan niet als onderdeel van een groenbemestermengsel.

Cysteaaltjes (bieten-, aardappel-, peen- en erwtencysten)
Alle grondsoorten, veroorzaken opbrengst- en kwaliteitsderving.
• Vermeerdering door: klaver, wikken, tillage rammenas, Ethiopische mosterd en bruine mosterd.
• Veilige keuze: resistente bladrammenas (Doublet, Final, Terranova, Nemaredux) of resistente gele mosterd (Saloon).

Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi, fallax, hapla, naasi)
Lichtere gronden, schade in vrijwel alle teelten, chitwoodi en fallax zijn quarantaineorganismen in vermeerderingsmateriaal.
• Vermeerdering door: gele, bruine en Ethiopische mosterd, klaver, wikken en Japanse haver.
• Veilige keuze: resistente bladrammenas (Doublet, Terranova, Nemaredux).

Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)
Lichte gronden, schade in aardappel, ui, mais, peen, erwt, boon en bloembollen.
• Vermeerdering door: bladrammenas, mosterd, grassen, facelia, witte klaver en rogge.
• Veilige keuze: Japanse haver (Silke) of tagetes.

Top 4 groenbemesters

In onderstaande video licht Jos Groot Koerkamp de top 4 groenbemesters voor dit seizoen toe.

Aaltjesveilige mengsels
Soortenrijke groenbemestermengsels vergroten de biodiversiteit en kunnen extra veel organische stof en nutriënten leveren. Ze kunnen echter ook aaltjesproblemen veroorzaken en verergeren, door aaltjesvermeerdering op mengselcomponenten. LG heeft daarom GreenCover-mengsels samengesteld met twee tot drie componenten die elkaar optimaal versterken, zowel in organischestofopbouw als in aaltjesbeheersing. Kijk voor meer informatie op www.lgseeds.nl/groenbemesting.

Limagrain

Limagrain Nederland BV is een toonaangevende onderneming in de veredeling, productie en verkoop van landbouwzaaizaden. Met toonaangevende rassen onder het LG...

Lees verder »

Meer van Limagrain

Lees ook

Meer artikelen van Limagrain »

Artikelen over Limagrain