Zo houd je controle over je maisteelt

Met de forse regelgeving en de toenemende grillen van het weer is een goede maisoogst binnenhalen een steeds grotere uitdaging. Om veehouders maximale controle over de teelt te bieden, zet Limagrain in op hoogopbrengende vroegrijpe rassen, een gecombineerde zaadcoating voor de best mogelijke bescherming en op de digitale ondersteuningsservice Agrility. Deze tool helpt telers bij hun streven naar een hogere opbrengst en kwaliteit.

Zo+houd+je+controle+over+je+maisteelt
Limagrain
© Limagrain

Agrility helpt veehouders om nog alerter en efficiënter mais te telen. Het teeltondersteunende platform maakt gebruik van historische en actuele bodemdata, weergegevens, satellietwaarnemingen, rekenmodellen en raseigenschappen van LG-genetica. Via een e-mailservice krijgen telers zo informatie over de groei en ontwikkeling van het gewas, het optimale oogstmoment en de verwachte opbrengst.

Agrility helpt maistelers op drie manieren. De eerste module is Vegetation, dat de biomassa van het gewas monitort. Telers zien daarop gelijk de verschillen binnen het perceel. Ze zien waar de groei achterblijft, bijvoorbeeld door droogte, vraatschade of een hoge onkruiddruk. Jan Roothaert, productmanager veehouderij bij Limagrain: ‘Je kunt daardoor plaatsspecifiek, dus heel gericht te werk gaan. Dat spaart tijd en moeite. Telers kunnen zo nodig zo’n plek beregenen, er een extra bespuiting uitvoeren of laten overzaaien als het niet anders kan.’

Hoe nuttig Agrility kan zijn, blijkt uit de ervaringen van een teler die ermee proefdraaide. Het liet op de helft van zijn perceel veel meer bladmassa zien. Daar bleek een ongekend hoge onkruiddruk te zijn als gevolg van een niet goed geslaagde bespuiting. Gelukkig kon de teler nog snel maatregelen nemen.

Met Agrility kunnen telers plaatsspecifiek, dus heel gericht te werk gaan

Jan Roothaert, productmanager veehouderij bij Limagrain

De tool is niet alleen een handig hulpmiddel om tijdens de teelt bij te sturen, maar ook om structurele maatregelen te nemen, zoals bodemverbetering na de teelt. Uit Agrility blijkt immers precies welke plekken achterbleven in groei. Roothaert adviseert telers om de beelden met een adviseur te analyseren en om altijd zelf in het perceel te gaan kijken: ‘Het blijft uiteindelijk een hulpmiddel.’


Informatie rond de oogst

De modules Harvest en Yield helpen telers rond de oogst. Harvest voorspelt het beste oogsttijdstip op basis van het actuele percentage drogestof. Roothaert: ‘Je kunt dan op tijd de loonwerker bellen. Te vroeg oogsten kan tonnen en zetmeel kosten en een te late oogst maakt het lastiger om het product goed te conserveren en een hoge opname te krijgen.’

Yield voorspelt de hoogte van de opbrengst. ‘Je weet dan wat eraan komt. Als er veel tonnen komen, kan het te veel zijn voor de sleufsilo. Dan kun je bijvoorbeeld een extra rijkuil maken, het gewas laten uitgroeien tot MKS/CCM of een deel verkopen. Je kunt in elk geval anticiperen.’

Vroege maisrassen: meer ruimte voor inzaai vanggewas en minder kans op droogteschade. Foto: Limagrain
Vroege maisrassen: meer ruimte voor inzaai vanggewas en minder kans op droogteschade. Foto: Limagrain © Kennispartner

Roothaert vertelt dat er komende jaren meer nuttige data worden toegevoegd aan Agrility, zoals een module voor variabel zaaien, met verschillende zaaidichtheden binnen een perceel. ‘Je kunt dan met je loonwerker nog beter sturen op de beste veldcondities voor productie en je kunt dan met minder externe inputs af.’


Voorsprong met vroege rassen

De uitdagingen van regelgeving en teelt tackelen kan ook via het zaaien van ultravroege en (zeer) vroege rassen. Hierbij is de kans immers veel reëler dat je voor 1 oktober rijpe mais kunt oogsten met een voldoende hoge opbrengst. Ook is de kans op droogteschade lager want de bloei is vroeg. In de droge jaren 2018, 2019 en 2020 konden die rassen voor de droogte het nog beschikbare bodemvocht benutten. Dat gaf ze een voorsprong. Telers van middenvroege rassen moesten toen beregenen of een lagere opbrengst accepteren.

Ultravroege en (zeer) vroege rassen kunnen ook later gezaaid worden omdat ze minder groeidagen nodig hebben. Daarom leveren deze rassen ook bij overzaaien het beste resultaat.

Limagrain onderscheidt zich al jaren in ultravroege en (zeer) vroege rassen. Roothaert ziet dat vroege rassen vanwege de vanggewasplicht nu ook in het zuiden en oosten favoriet zijn: ‘Vroeger miste je bij zulke vroege rassen tonnen, maar dat is niet meer zo.’
Als voorbeeld noemt hij LG Emeleen, nieuw in de Rassenlijst 2022 in het segment zeer vroeg. Het levert een opbrengst van bijna 22.500 kVEM per hectare. Met die opbrengst kan het zich meten met menig laat ras in het middenvroege segment. Het grootste ras van Limagrain in het segment zeer vroeg is LG 31.205. Het is het meest gezaaide ras in Nederland. Hij verwacht veel van het nog in onderzoek zijnde ras LG 31.206, kandidaat voor Rassenlijst 2023: ‘Dat gaat straks voor de volgende doorbraak zorgen met 23.000 kVEM per hectare’.

Roothaert adviseert telers in Noord-Nederland en langs de kust om ultravroege rassen te zaaien. Deze ‘kort-groeiseizoenmais’ geeft hier het beste resultaat. ‘Je geeft wat toe op opbrengst, maar niet op kwaliteit.’ Ook voor percelen in uiterwaarden zijn deze rassen vaak de beste keus. ‘Daar kun je meestal pas laat beginnen omdat het land lang nat blijft.’


Wapenen tegen risico’s

Het zaaien van een ras met veel genetische potentie is de beste start van de teelt. Maar tijdens de teelt staat het gewas bloot aan risico’s als bodemplagen en stress door droogte en kou. Met de zaadcoating Starcover Force en de garantieregeling Maisservice bij vogelvraat wapent de teler zich hiertegen, stelt Roothaert. Van de huidige beschikbare zaadbehandelingen is Starcover Force de breedst én langst werkende.

De coating bestaat uit drie stoffen. De biostimulant Starcover stimuleert de wortelgroei en de opname van mineralen; het maakt gebonden bodemfosfaat vrij voor de plant. De mais start sneller op en door de langdurige werking geeft het een vitaler en meer stressbestendig gewas. ‘Mais dat snel uit de startblokken gaat, heeft minder last van ziekten en plagen. Als het goed aan de groei blijft, is het veel weerbaarder.’ Uit onderzoek blijkt dat Starcover een 5 tot 10 procent hogere opbrengst geeft.

De tweede stof in de zaadcoating is het insecticide Force 20 CS. Dat beschermt tegen de ritnaald, duizendpoot en larven van de frit- en bonenvlieg. Ook is het vogelwerend en gaat het vogelvraat tegen, vooral van kraaiachtigen. Mocht er toch vogelschade optreden, dan kunnen telers die Starcover Force gebruiken een beroep doen op de Maisservice van Limagrain. ‘We komen dan het percentage plantuitval vaststellen en bij meer dan 20 procent uitval stellen we gratis zaad beschikbaar voor over- of bijzaai. Wij zijn de enige zaadfirma die dat 100 procent vergoedt.’
De derde stof in Starcover Force is het fungicide Vibrance, dat beschermt tegen rhizoctoniaschimmels zoals wortelrot, en tegen andere schimmels zoals pythium. Roothaert: ‘Completer kan je teeltbescherming niet zijn.’


Kijk voor meer informatie op ruwvoerforum.nl

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Limagrain

Limagrain

Limagrain Nederland BV is een toonaangevende onderneming in de veredeling, productie en verkoop van landbouwzaaizaden. Met toonaangevende rassen onder het LG...

Lees verder »

Meer van Limagrain

Lees ook

Meer artikelen van Limagrain »

Artikelen over Limagrain