Zo houd je controle over je ruwvoerteelt

In de melkveehouderij staan de ontwikkelingen nooit stil. Ondernemers hebben te maken met veel onzekere externe factoren als wet- en regelgeving en wereldwijde marktonwikkelingen. Wapen je tegen deze onzekerheid door op je eigen bedrijf alles onder controle te houden, in de stal én op het land.

Zo+houd+je+controle+over+je+ruwvoerteelt
Limagrain
© Kennispartner

Als grootste aanbieder van maisrassen helpt LG je graag om jouw maisteelt optimaal onder controle te houden. Zo ben je verzekerd van hoogwaardig voer en houd je meer tijd over voor het runnen van je bedrijf. Wij helpen je in 2022 met drie oplossingen:

Vroegrijpe mais met de hoogste kVEM/ha

Ultra- tot zeer vroege rassen op de koudere/zware gronden en zeer vroege tot vroege rassen in de rest van Nederland zijn de meest bedrijfszekere keuze. Als enige maisveredelaar met een Nederlands kweekprogramma, zet LG daarom al sinds de jaren ’80 in op het ontwikkelen van vroegrijpe rassen met een hoge voederwaarde-opbrengst. Met succes: zeer vroege maisrassen zoals LG 31.205 en LG Emeleen leveren ruim 22.000 kVEM per hectare. Daarbij zorgen ze voor:

• Volledig rijpe mais, dus met een hoge voederwaarde in het vroege najaar;
• Minder kans op droogteschade, omdat de bloei en kolfaanleg vroeger in het jaar plaatsvinden;
• Veel minder kans op structuurschade bij de maisoogst;
• Op lichtere/warmere percelen is late zaai mogelijk;
• Na de oogst ruimte voor een geslaagde teelt van gras of een vanggewas.

Bekijk alle LG maisrassen voor komend seizoen

Meer inzicht in je maisteelt met Agrility

Moderne technologie helpt je meer inzicht en grip op tal van processen te krijgen. Met Agrility, het nieuwe smart-farming platform van LG, geldt dat nu ook voor je maisteelt. Op basis van satellietbeelden, weerstations, maisraseigenschappen en bodemdata levert Agrility praktische e-mailrapportages van jouw maispercelen. Agrility is komend seizoen exclusief verkrijgbaar bij alle LG-maisrassen. Lees hier meer of vraag ernaar bij je maiszaadleverancier.

Je mais beschermd tegen vogel- en insectenschade

Met het wegvallen van chemische zaadbehandelingen is het risico op vogel- en insectenschade in de maisteelt toegenomen. Onze zaadcoating Starcover-Force beschermt het kiemplantje tegen insecten en vogelvraat, door een combinatie van afweer en groeistimulering. Mocht er toch vogelvraat zijn, dan krijg je met de gratis Maisservice maiszaad voor over- of bijzaai van LG.

Registreer hiervoor je bestelling op lgseeds.nl/maisservice of vraag het aan je zaaizaadleverancier.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennisparner Limagrain

Limagrain

Limagrain Nederland BV is een toonaangevende onderneming in de veredeling, productie en verkoop van landbouwzaaizaden. Met toonaangevende rassen onder het LG...

Lees verder »

Meer van Limagrain

Lees ook

Meer artikelen van Limagrain »

Artikelen over Limagrain