Zo kies je de geschikte groenbemesting

Het oogstseizoen komt op gang, dus er komt weer ruimte om aan de bodemkwaliteit te werken. Een groenbemester verbetert de bodem op meerdere niveaus, mits de groenbemester goed is afgestemd op het perceel, bouwplan en teeltdoel. Hoe kies je geschikte groenbemesting?

Zo+kies+je+de+geschikte+groenbemesting
Limagrain
© Kennispartner

Het aanbod aan groenbemesters en mengsels van groenbemesters is explosief gegroeid, de keuze is reuze. Ons advies: ga per perceel uit van een primair teeltdoel: aaltjesbeheersing, verhogen van het gehalte organische stof of niet-kerende grondbewerking.

Teeltdoel aaltjesbeheersing

Spelen er (mogelijk) schadelijke aaltjes die gewasschade in je rotatie kunnen veroorzaken, dan moet de groenbemester deze aaltjes bestrijden of ten minste niet vermeerderen. Zaai geen soortenrijk mengsel: die bevatten één of meerdere componenten die schadelijke aaltjes vermeerderen.

Veilige en onveilige groenbemesters per schadelijke aaltje:

Bietencysteaaltjes: multiresistente bladrammenas Doublet Plus geeft de hoogste bestrijding van bietencysteaaltjes (BCA1; >90% afname), M. chitwoodi, fallax en hapla en het tabaksratelvirus. Bladrammenas Final Plus is BCA-1. Zaai je liever een mengsel, dan is LG Nemaredux de veilige keuze. Vermijd bladrammenas- en mosterdrassen die niet resistent zijn voor bietencysteaaltjes, klaver, wikken, daikon (tillage) rammenas, bruine en Ethiopische mosterd en boekweit.
Wortelknobbelaaltjes: tegen M. chitwoodi en ook M. fallax en M. hapla is Doublet Plus de aangewezen bestrijder. Ook Terranova Plus en Nemaredux bestrijden wortelknobbelaaltjes. Vermijd gele/bruine/Ethiopische mosterd, Italiaans raaigras, Japanse haver, rogge, klavers, wikken en boekweit.
Wortellesieaaltjes: Tagetes patula geeft een actieve doding van Praylenchus penetrans. Japanse haver is niet-waard en geeft eenzelfde afname als zwarte braak. Vermijd bladrammenas, gele mosterd, vlinderbloemigen, Italiaans raaigras en rogge.
Vrijlevende aaltjes: bladrammenas en gele mosterd geven de laagste vermeerdering van vrijlevende wortelaaltjes. Vermijd grasgroenbemesters.
Stengelaaltjes: Grasgroenbemesters geven een lage vermeerdering van stengelaaltjes. Vermijd gele/bruine/Ethiopische mosterd, klaver, wikken, luzerne, boekweit, nyger, deder.

Teeltdoel organische stof verhogen

Wanneer er geen aaltjesrisico’s aanwezig zijn, kies je een groenbemester die maximale organische stof levert en de bodem intensief bewortelt. Groenbemestermengsels geven de hoogste slagingskans en extra variatie in doorworteling van de bodem.

Groenbemestermengsel LG Orgamax bevat zonnebloemen, gele mosterd en Japanse haver. Naast een prachtige uitstraling levert dit mengsel tot wel 1.400 kilo effectieve organische stof per hectare.

LG Orgamax levert tot wel 1.400 kilo effectieve organische stof per hectare.
LG Orgamax levert tot wel 1.400 kilo effectieve organische stof per hectare. © Kennispartner 

Teeltdoel NKG

Steeds meer telers passen niet-kerende grondbewerking toe. Bij gebruik van groenbemesting binnen NKG is het belangrijk dat de groenbemester de bodem snel bedekt en in de winter goed afsterft. Speciaal voor dit teeltdoel is er het nieuwe mengsel LG Greencover NKG: zonnebloemen, phacelia, gele mosterd en vlas.

Met slechts 20 kilo zaaizaad per hectare kan dit mengsel tot wel 1.200 kilo effectieve organische stof leveren. De gele mosterd zorgt voor een snelle bodembedekking en alle componenten sterven in de winter af. Zo is in het voorjaar met minimale bewerking een goed zaaibed te maken.

LG Greencover NKG: snelle grondbedekking, massaal gewas en zeer vorstgevoelig.
LG Greencover NKG: snelle grondbedekking, massaal gewas en zeer vorstgevoelig. © Kennispartner


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Limagrain

Limagrain

Limagrain Nederland BV is een toonaangevende onderneming in de veredeling, productie en verkoop van landbouwzaaizaden. Met toonaangevende rassen onder het LG...

Lees verder »

Meer van Limagrain

Lees ook

Meer artikelen van Limagrain »

Artikelen over Limagrain