Experimenten+per+polder+tegen+bodemdaling
Nieuws
© Koen van Wijk

Experimenten per polder tegen bodemdaling

Agrarisch collectief Water, Land en Dijken (WLD) wil met ondernemers praktische experimenten starten om bodemdaling tegen te gaan. WLD roept leden op om initiatieven op polderniveau te ontplooien.

Die voortrekkersrol is nodig om het vraagstuk van onderaf op te pakken, stelt voorzitter Sjaak Hoogendoorn, die daarbij nauw wil optrekken met LTO Noord. 'Er is nog veel meer kennis nodig over praktische oplossingen tegen bodemdaling en de CO-2 uitstoot.'

Vooral de grote onderlinge verschillen tussen de veenweidepolders zijn een reden om extra onderzoek te doen. 'Wat in de ene polder goed functioneert, hoeft ergens anders helemaal niet te werken.'

Verder vernatten

Dat de Noord-Hollandse veenweiden verder moeten vernatten, staat voor WLD wel vast. 'Daarbij gaat het om vragen als hoe en in welke mate. Belangrijke voorwaarde is dat er een plek blijft voor de veehouderij. Die is een belangrijke economische drager van het gebied en de beheerder van het open landschap dat zo hoog wordt gewaardeerd.'

'De veehouderij is een belangrijke economische drager van het gebied en de beheerder van het open landschap.'

Sjaak Hoogendoorn, voorzitter Water, Land en Dijken

Op het Innovatie Programma Veen (IPV) wordt al meerjarig onderzoek uitgevoerd naar onder meer de inzet van onderwaterdrainage en de introductie van natte gewassen. De polderaanpak zorgt voor meer maatwerk, is de gedachte van WLD. 'Zodoende kunnen we ervaren wat waar werkt en wat dan de kosten zijn', legt Hoogendoorn uit.

Vindingrijkheid

De WLD-voorman heeft goede hoop dat ondernemers de handschoen oppakken. 'Als boeren zijn we van oudsher gewend om vraagstukken technisch en praktisch te benaderen. Er zit veel kennis en vindingrijkheid in het veld, die bijvoorbeeld in de vorm van studiegroepen kan worden aangeboord.'

WLD zegt in de nieuwsbrief vooral ook af te willen van het geschetste beeld door sommige politici dat de landbouw in de veenweiden geen toekomst heeft. 'Er zitten hier juist sterke bedrijven, die door willen. Er wordt hard gewerkt aan de biodiversiteit, natuur-inclusieve landbouw en kringlooplandbouw, precies zoals landbouwminister Carola Schouten dat graag ziet.'

Weer

 • Vrijdag
  16° / 7°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 13°
  60 %
 • Zondag
  14° / 10°
  70 %
Meer weer