Bebouwde+ruimte+verdringt+agrarisch+grondgebruik
Nieuws
© Douwe Korting

Bebouwde ruimte verdringt agrarisch grondgebruik

De land- en tuinbouw heeft de afgelopen twee decennia heel veel grond ingeleverd ten behoeve van wonen, verkeer en bedrijvigheid. Vooral in provincie Zuid-Holland rukt de bebouwde ruimte heel snel op.

Dat blijkt uit een inventarisatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte van het bodemgebruik per provincie. Daarbij is de situatie in 2015 vergeleken met die van 1996. In twintig jaar tijd is er het meeste woon-, bedrijven- en verkeersterrein bijgekomen in provincie Zuid-Holland.

De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent van het totale oppervlak van de provincie. In Zuid-Holland verdween 14.600 hectare agrarisch terrein. Tegelijkertijd kwam er bijna 9.000 hectare bebouwde ruimte bij. Daarnaast is grond omgezet in bos of natuurlijk terrein.

Utrecht en Flevoland

Andere provincies die een groeispurt maakten, waren Utrecht (2,2 procentpunt) en Flevoland (2 procentpunt). Veel kleiner was de groei in Friesland en Drenthe (beide 1 procentpunt), provincies die al een relatief klein aandeel bebouwd terrein hadden.

Ondanks de oprukkende bebouwing hebben alle provincies volgens het CBS overwegend een landelijk karakter. In 2015 was in alle provincies ten minste 58 procent van het oppervlak in gebruik voor landbouw, bos en open natuurlijk terrein.

Verschillen per provincie

Tegelijk verschilt het ruimtegebruik sterk per provincie. Zo was in Gelderland met de Veluwe het aandeel bos en natuur bijna vier keer zo groot als in Groningen. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn duidelijk meer gericht op wonen en werken.

In Zuid-Holland was het percentage woonterrein en werkterrein respectievelijk ruim drie en ruim vier keer zo groot als in Friesland. Binnenwateren komen vooral voor in Friesland en Noord- en Zuid-Holland.

Weer

 • Zaterdag
  35° / 18°
  10 %
 • Zondag
  33° / 20°
  10 %
 • Maandag
  33° / 21°
  20 %
Meer weer