Vijf vragen over Nationaal Tuinbouwakkoord

Het Nationaal Tuinbouwakkoord wordt op 14 maart ondertekend tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres. Het akkoord heeft tot doel de tuinbouwsector vitaal en toonaangevend te houden.


Wat is het Nationaal Tuinbouwakkoord?

Het Nationaal Tuinbouwakkoord is een veelomvattende afspraak tussen het tuinbouwbedrijfsleven (verenigd in de zes Greenports) en de overheid. Het gaat om de sectoren glastuinbouw, bollenteelt, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De deelnemende organisaties zijn zowel uit de primaire sector als uit de verwerkende sectoren. Onder meer LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en KAVB zijn hierbij betrokken. Ook VBN, VGB, Anthos en VNO-NCW doen mee. Vanuit de overheid zijn het ministerie van LNV en de provincies betrokken.

Wat staat er in het Tuinbouwakkoord?

De exacte inhoud is nog niet bekend gemaakt. Wel is het doel van het Tuinbouwakkoord helder. Deze afspraken moeten leiden tot een actieplan voor de komende jaren. In dit actieplan staat wat de Greenports willen gaan doen op het gebied van energie, modernisering, kennis- en innovatie, arbeid, plantgezondheid en internationalisering. Daarbij kan worden voortgebouwd op de bestaande programma's, zoals afspraken die worden uitgewerkt binnen het Klimaatakkoord en activiteiten in het kader van Kas als Energiebron.

Waarom is het belangrijk?

Het voordeel van het Tuinbouwakkoord is dat alle partijen zich vastleggen om zich in te spannen voor de doelen in het akkoord. Dat betekent dat partijen regelmatig overleg met elkaar hebben om de voortgang te bespreken.

Ze kunnen zo tot oplossingen komen of elkaar ter verantwoording roepen als ontwikkelingen dreigen te stagneren. De meerwaarde zit naast overzicht en bewaking van de voortgang ook in het brede draagvlak want praktisch elke partij die iets met de tuinbouw heeft te maken, is linksom of rechtsom vertegenwoordigd.

Wie wil dit akkoord?

Het initiatief komt uit het bedrijfsleven. Diverse vertegenwoordigers vanuit de Greenports, zoals voorzitter Niek-Jan van Kesteren van Greenport Holland en voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland, hebben hierop aangedrongen.

Wat vindt minister Carola Schouten van LNV van het Nationaal Tuinbouwakkoord?

Schouten heeft in een schriftelijke reactie laten weten dat ze deze ontwikkeling goed vindt aansluiten bij haar visie op Landbouw, Natuur en Voedsel waarin alle partijen, bedrijfsleven, provincies en rijk, gezamenlijk afspraken maken. 'Zo ontstaat coördinatie en verbinding tussen de verschillende trajecten', verwacht de minister.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  23° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
Meer weer