Kali%2Dadvies+mais+100+kilo+lager
Nieuws
© Koos v.d. Spek

Kali-advies mais 100 kilo lager

Het maximum advies voor de bemesting van snijmais met kali is verlaagd naar maximaal 200 kilo per hectare. Rijenbemesting heeft geen effect op de kalibenutting.

Het nieuwe kali-advies is opbrengstafhankelijk gemaakt en gebaseerd op gewasonttrekking. Het is niet nodig om rekening te houden met grondsoort, het klei-humuscomplex en het organischestofgehalte.

Het vernieuwde advies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen vervangt het oude advies dat 40 jaar oud is. Dat voorschrift was afgeleid van adviezen voor bemesting van aardappels en korrelmais. Ook is in 40 jaar tijd de nauwkeurigheid waarmee de beschikbaarheid van kali in de bodem kan worden gemeten sterk verbeterd. Het oude advies hanteerde een maximumgift van 300 kilo kali per hectare, het huidige advies ligt 100 kilo lager.

10 gram per kilo droge stof

Uit recent praktijkonderzoek komt naar voren dat het kritische kaligehalte in het gewas overeenkomt met 10 gram kalibemesting per kilo droge stof. Dat leidt tot de vuistregel om te bemesten met 10 kilo kali per ton droge stof snijmais.

Omdat met een gift van 40 kuub rundveedrijfmest 200 tot 220 kilo kali wordt gegeven, is aanvullende bemesting met kali-kunstmest bij die gangbare mestgift normaal gesproken niet nodig. Vanaf een kaligetal van 60 in de bodem is het advies de gift verder te verlagen.

Effect op voederwaarde

Een hoge kalibemesting heeft geen duidelijk aanwijsbaar en significant effect op de voederwaarde, concluderen onderzoekers van het Nutriënten Management Instituut en de Wageningen University & Research. Wel werd een duidelijk effect van een hogere gift op het kaligehalte in de droge stof van de mais gemeten.

In de jaren 2015, 2016 en 2017 verrichten de onderzoekers verspreid over heel Nederland praktijkproeven bij twintig verschillende bedrijven op de grondsoorten rivierklei, zeeklei en zand.

Op de proeflocaties van Wageningen University & Research in Marwijksoord, Vredepeel en in Wageningen vond onderzoek op detailniveau plaats. Om te onderzoeken welke kalibemesting voor snijmais optimaal is, werden in dit gedetailleerde onderzoek trapsgewijs oplopende hoeveelheden kali gegeven. Zo kon worden afgeleid tot welke kaligift de drogestofopbrengst nog stijgt.

 
Gemiddeld bedroeg de hectareopbrengst per 18 tot 19 ton droge stof, met positieve uitschieters tot 22 ton per hectare. Donderdagmiddag 7 februari werd het nieuwe kaliadvies in Nijkerk gepresenteerd. ZuivelNL is samen met LTO Nederland opdrachtgever en financier van het onderzoek.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  21° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 12°
  10 %
Meer weer