Wetsvoorstel+Koolmees+treft+boer+en+tuinder
Achtergrond
© Dirk Hol

Wetsvoorstel Koolmees treft boer en tuinder

De loonkosten voor seizoenarbeiders dreigen fors hoger te worden door een wetsvoorstel van minister Wouter Koolmees (SWZ). De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceert hoge WW-premies en transitievergoedingen voor tijdelijke contracten.

De maatregelen maken onderdeel uit van een uitgebreid wetsvoorstel waarmee Koolmees als doel heeft dat werknemers sneller een vast dienstverband krijgen. Volgens het kabinet is de balans tussen flex- en vastwerk verstoord.

'De vraag is natuurlijk of deze wet de balans herstelt. Ik verwacht dat ondernemers in onze sectoren zullen kiezen voor verdere ontzorging van het werkgeverschap en voor uitzendkrachten. Vooral kleine werkgevers worden niet ontzien en dat is zorgelijk.

Onzekerheid bij werkgevers

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die op 1 januari 2015 inging, heeft de afgelopen jaren al geleid tot onzekerheid bij werkgevers. Dit wetsvoorstel komt daar nu bovenop', zegt Wim van den Boomen, LTO-portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid.

Ze gaan betalen voor sectoren met veel WW-instroom

Hans Koehorst, specialist Sociaal economisch en fiscaal beleid bij LTO Nederland

Volgens Van den Boomen gaat het wetsvoorstel voorbij aan de arbeidscyclus zoals die nu eenmaal in de land- en tuinbouw aanwezig is. 'Seizoenarbeid is in de kern tijdelijk werk. Appels plukken in de winter kan niet. Door natuurlijke en klimatologische omstandigheden kunnen agrarische ondernemers geen vaste contracten aanbieden en dus geen gebruik maken van de lage ww-premie.'

• Lees ook: Duurdere seizoensarbeid treft boer en tuinder

Kosten: 50 cent per uur extra

Hans Koehorst, specialist Sociaal economisch en fiscaal beleid bij LTO Nederland, rekent voor dat de aangekondigde maatregelen al snel minimaal 50 cent per uur per werknemer extra kosten.

Nu geldt een transitievergoeding pas na een contract van 24 maanden. 'Als dit ook bij korte contracten gaat gelden, dan betekent dat een regelrechte kostenverhoging. Omgerekend zou dit 22 cent per uur zijn.'

Sectorfondsen afschaffen

Koolmees wil eveneens de sectorfondsen afschaffen. Dit resulteert in minder administratieve rompslomp bij het UWV, maar hierdoor verdwijnt voor de agrarische sector de prikkel en de mogelijkheid om de ww-premies zo laag mogelijk te houden.

'Door allerlei sectorale initiatieven heeft de land- en tuinbouw een geringe instroom in de WW en dus een relatief lage premie. Door de afschaffing van de sectorfondsen wordt alle schadelast vanaf 2020 verdeeld over alle sectoren. Boeren en tuinders gaan dan betalen voor sectoren met veel hogere WW-instroom en dat zorgt voor stijging van de WW-premie', aldus Koehorst.

'Nu hebben we dankzij onze eigen inspanningen met het sectorfonds agrarisch en groen een relatief beperkte hoge premie van 2,78 procent en een lage van 0,6 procent. Dat is een veel kleiner verschil dan de 5 procent in het wetsvoorstel. Wij verwachten dat de hoge premie minimaal twee keer zo hoog wordt. Dat komt overeen met 0,27 cent per uur.'

De aspergeoogst die nu op gang komt, vraagt weer veel seizoenswerkers.
De aspergeoogst die nu op gang komt, vraagt weer veel seizoenswerkers. © Persbureau Noordoost Alex J. de Haan

Meer maatregelen

De maatregelen in deze nieuwe wet komen bovenop eerdere maatregelen. Zo kunnen de arbeidsmigranten hun overuren, als deze op minimumloon worden betaald, niet langer inzetten voor het fiscaal aantrekkelijk bekostigen van hun reis- en verblijfskosten.

'Ondernemers krijgen daar dit jaar al veel vragen over van werknemers. Ze maken evenveel uren als vorig jaar, maar zien door de overheidsmaatregelen dat ze daar dit jaar netto minder aan overhouden', zegt Koehorst.

Concurrentiepositie

Portefeuillehouder Van den Boomen ziet door de kabinetsvoornemens de concurrentiepositie voor de land- en tuinbouw achteruit hollen. 'In de agrarische sector hebben ondernemers geen keuze om voor seizoensarbeid vaste contracten aan te bieden', zegt hij.

'Agrarische werkgevers worden daarmee op achterstand gezet, ook ten opzichte van het buitenland. Van een gelijk speelveld is allang geen sprake meer en het zou kunnen dat teelten uit Nederland verdwijnen door kabinetsbeleid.'

Versoepeling ontslagrecht

Koolmees stelt voor om het maximaal aantal tijdelijk contracten terug te brengen naar drie en wil een versoepeling van het ontslagrecht. Zaken die ondernemers ten goede komen.

De bewindsman heeft als doel om de WAB in 2020 te laten ingaan. Tot 7 mei aanstaande vindt een openbare internetconsultatie plaats, waar iedereen zijn mening kan geven over de plannen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer