Kwaliteit+landschap+voorop+bij+energietransitie
Nieuws
© Dirk Hol

Kwaliteit landschap voorop bij energietransitie

De kernkwaliteiten van de Zuid-Hollandse landschappen moeten bij de uitvoering van provinciale duurzame energieprogramma's en –projecten centraal staan.

Per landschap moet gezocht worden naar passende oplossingen. Dat stelt Harm Veenenbos, provinciaal adviseur Ruimtelijke kwaliteit van provincie Zuid-Holland in adviesrapport 'Energielandschappen'. De adviseur pleit daarbij voor een gebiedsgerichte aanpak, de combinatie met andere ruimtelijke opgaven en meer maatwerk.


Het bestaande landschap centraal stellen, kan betekenen dat in het ene gebied meer ruimte is voor het opwekken van duurzame energie dan in het andere. Zo zijn er meer mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in de delta, dan in kustgebieden als de duinen of de landgoederenzone.

Vernatting

Het rapport toont vier perspectieven, als uitkomst van verkenningen van mogelijke energielandschappen. Deze zijn verdeeld over delta-, veen- en kustlandschappen. Voor de veenweiden gaat energieopwekking samen met vernatting. Dat levert oplossingen op die een combinatie zijn van onderwaterdrainage en waterbergingen gecombineerd met drijvende zonnepanelen en natuur.

In combinatie met andere ruimtelijke opgaven levert vooral zonne-energie een rijk palet aan mogelijkheden, stelt Veenenbos. Zonne-energie kan flexibeler worden ingezet, bijvoorbeeld door het samen te laten gaan met bestaande objecten, zoals een fietspad, boven een parkeerplaats of bij bestaand grondgebruik in de bollenteelt.

Landschappelijke impact

Voor windenergie adviseert Veenenbos de provincie een aparte visie te ontwikkelen, vanwege de grote landschappelijke impact die de windturbines hebben. In het advies benadrukt Veenenbos de belangrijke rol van de provincie als hoeder van het ruimtelijk domein. Per landschap moet de provincie gouden tips opstellen, zodat vooraf duidelijk is voor initiatiefnemers waar zij op moeten inspelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer