Bladbemesting+helpt+benutting+stikstof
Achtergrond
© Henk Riswick Fotografie

Bladbemesting helpt benutting stikstof

Als een ruime bemesting niet mogelijk is, kan het opknippen van de stikstofgift in combinatie met bladbemesting bijdragen aan een grotere zetmeelopbrengst, zo blijkt uit veldproeven. Bij deze aanpak maakt bladvoeding een structureel onderdeel uit van de bemesting van een maisgewas.

Bladbemesting bij maisteelt is geen gemeengoed. Tot voor enkele jaren beschouwden teeltdeskundigen dit vooral als een extra hulpmiddel bij minder gunstige omstandigheden.

In 2016 was er bijvoorbeeld sprake van een nat voorjaar. Veel maispercelen hadden een zeer moeizame start. In juni stonden maisplanten op deze percelen er niet florissant bij. Bladeren waren vaak gelig en paars. Telers ondernamen allerlei acties om hun maisgewassen te ondersteunen, zoals bladbemesting.

'Achteraf hoorden we van diverse maistelers dat ze weinig effect van de bladbemesting hadden gezien', vertelt Mark de Beer van adviesbedrijf Groeikracht. 'En daar kijken we niet van op. Als maisplanten niet vitaal zijn, houden ze de huidmondjes in de bladeren gesloten. Dat maakt opname van voedingsstoffen via het blad heel moeilijk.'

Verminder de stikstof via bladvoeding bij de rijenbemesting

Mark de Beer van adviesbedrijf Groeikracht

Zetmeelopbrengst vergroten

De Beer is er voorstander van om bladbemesting wel structureel deel te laten uitmaken van de totale bemesting van een maisgewas. Uit veldproeven van Groeikracht komt naar voren dat maistelers daarmee de totale zetmeelopbrengst met 12 procent kunnen vergroten.

'We hebben het dan over situaties met een beperkte ruimte voor bemesting van maisgewassen, zoals op niet-derogatie- en akkerbouwbedrijven het geval is. Op onze proefpercelen is de basisbemesting 35 kuub rundveedrijfmest per hectare.'

Stikstofgift opknippen

Volgens De Beer is het in deze situaties zinvol om met name de stikstofgift op te knippen. 'Een deel van de stikstofbemesting, meestal gaat het om ongeveer 10 kilo, stel je dan uit. Die geef je in de vorm van bladbemesting. Dat doe je als het gewas gesloten is, meestal is dat in de loop van juni het geval.'

De Beer benadrukt dat de beslissing om bladbemesting toe te passen al voor het zaaien van de mais moet worden genomen. 'Want de hoeveelheid stikstof die je via bladvoeding gaat geven, breng je in mindering op de rijenbemesting.'

Het helemaal achterwege laten van een stikstofgift bij het zaaien is niet aan te raden. Stikstof stimuleert het bodemleven en helpt het maisgewas een vlotte start te maken. Een valkuil is de neiging om de bladbemesting achterwege te laten als het gewas in juni vitaal en groeizaam oogt. 'Juist in die periode is de stikstofbehoefte groot en kun je via bladvoeding de maisplanten een extra boost geven.'

Borium

Nog een element waarbij bladbemesting een goede toedieningsvorm kan zijn, is borium. Snijmais is een van de meest boriumbehoeftige gewassen. 'Borium verstrekken hoeft niet per se via bladbemesting, maar dat is wel een prima manier', zegt Ed Boerboom van maisveredelaar en zaadleverancier Alliance.

'Borium bladvoeding kun je heel mooi combineren met onkruidbestrijding. Het moment waarop onkruid wordt bespoten is ook ideaal om borium bij te bemesten in snijmais.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer