Meer+melk+uit+zwavel
Kennispartners Yara

Meer melk uit zwavel

De meeste boeren en adviseurs kiezen nu de meststoffen die zij in het voorjaar gaan gebruiken. Vaak zijn dat dezelfde traditionele meststoffen die zij altijd gebruiken. En vaak ook meststoffen zonder zwavel, maar is dat ook verstandig wanneer u meer melk uit uw grasland wilt halen?

'De opbrengst van een grasperceel is afhankelijk van veel factoren', aldus Theo Courtz, specialist melkveehouderij bij Yara Benelux. 'Een factor die nog te vaak wordt vergeten, is de beschikbaarheid van zwavel in de bodem. Voldoende beschikbare zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen en verbetert zo de stikstofopname en de groei van het gras', vertelt hij.

'Met het oog op de toekomst wordt de eigen eiwitproductie steeds belangrijker. Dus simpelweg meer melk uit gras. Hierdoor is zwavel niet alleen goed voor de bedrijfsvoering, maar ook voor de omgeving.'

Minder in bodem

Vroeger kwam zwavel gewoon uit de lucht en was er voldoende zwavel aanwezig in de bodem. 'Door de afname van de industriële emissie is dat al lang niet meer zo. Dus is extra zwavelbemesting nodig om het zwaveltekort in de bodem op te vangen. Het tekort aan zwavel is vooral zichtbaar in het voorjaar, omdat mineralisatie uit mest en organische stof pas in de tweede helft van het groeiseizoen voor voldoende beschikbaar zwavel zorgt', zegt Courtz.

Het is vooral in het voorjaar belangrijk om een zwavelhoudende meststof te gebruiken

Theo Courtz, specialist melkveehouderij bij Yara Benelux

'Het is dus vooral in het voorjaar belangrijk om een zwavelhoudende meststof te gebruiken. Juist dan is bemesting met zwavel het meest effectief. Vooral bij de eerste en tweede snede, wanneer de bodem nog koud is en het gras gevoelig is voor zwavelgebrek.'

Ruwvoer

Als melkveehouder wilt u een hoge melkproductie en de voerkosten zo laag mogelijk houden. Maar hoe doet u dat? Courtz legt uit: 'Alles begint met de kwaliteit van het ruwvoer. Door te bemesten met zwavel haalt u het maximale van kostbare grond', zegt de specialist melkvee.

'Bemesten met zwavel is weliswaar net iets duurder dan bemesting zonder zwavel, maar het levert gewoon meer en beter ruwvoer op. Met 5 tot 10 procent meeropbrengst. Hierdoor hebt u minder duur krachtvoer nodig. En dat levert pas echt geld op.'

Hoeveelheid

Courtz vertelt verder: 'Hoeveel zwavel hebt u nodig voor uw perceel? Gebruikelijke zwavelhoudende meststoffen geven meestal wel de hoeveelheid zwavel die het gras nodig heeft. We hanteren de volgende vuistregel: 24 procent stikstof en 15 tot 20 procent zwavel. Maar u kunt natuurlijk ook het officiële bemestingsadvies volgen op www.bemestingsadvies.nl. Ervaar zelf hoe u meer melk uit gras haalt en de kosten drukt met lokale eiwitproductie.'

• Klik hier voor meer informatie

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en...

Lees verder »


Meer artikelen van Yara »