Vijf vragen over zoektocht glastuinbouw naar CO2

In het Klimaatakkoord glastuinbouw 2030 staat dat de sector de CO2-emissie sterk kan terugdringen en in 2040 zelfs klimaatneutraal kan zijn. Dan is er wel de noodzaak dat glastuinders verzekerd zijn van betaalbare externe CO2-voorziening voor de groei van planten.

1 Wat is de bedoeling?

De glastuinbouw heeft in het Klimaatakkoord glastuinbouw 2030 de ambitie uitgesproken om de CO2-emissie in dat jaar terug te dringen tot 2,2 megaton op jaarbasis. Ten opzichte van nu zou dat een totale reductie zijn van 3,5 megaton. In 2040 zou de sector zelfs klimaatneutraal kunnen produceren. Hiermee gaat de sector verder dan de ambitie in het Regeerakkoord.

2 Wat is daarvoor nodig?

Glastuinders moeten dan onder andere het gebruik van gasgestookte ketels en wkk's tot een minimum beperken. Voor de CO2-voorziening worden zij dan afhankelijk van externe CO2-leveranciers.

3 Zitten daar haken en ogen aan?

Ja. Zonder betaalbare externe CO2 is het uitfaseren van fossiele bronnen in glastuinbouw niet mogelijk en valt de totale energietransitie in de sector stil, zeggen deskundigen. Het leveren van externe CO2 aan de glastuinbouw leidt niet alleen rechtstreeks tot CO2-reductie doordat tuinders minder ketels en wkk's stoken, maar helpt ook mee aan de totale energie-omschakeling doordat andere sectoren door hun geproduceerde CO2 in de tuinbouw afzetten.

4 Wat zijn mogelijk valkuilen bij de levering van externe CO2?

Voor een klimaatneutrale energievoorziening is een groei naar een totale levering van 2,0 megaton CO2 per jaar nodig. Anno 2018 wordt ongeveer 0,6 megaton aan de glastuinbouwsector geleverd. De praktijk leert deze levering kwetsbaar is en regelmatig wordt beperkt. Dat maakt glastuinders huiverig om te investeren in CO2-reductie.

Een ander zorgpunt voor de sector is de CO2-opslag onder de grond. Die is in ontwikkeling. De vrees bestaat dat CO2 die bestemd is voor de glastuinbouw, wordt opgeslagen. Belastingen op CO2-emissies kunnen de beschikbaarheid voor glastuinders ook inperken.

5 Hoe kunnen deze problemen worden voorkomen?

Partijen hebben afgesproken dat uiterlijk binnen zes maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord een onderzoek wordt uitgevoerd hoe ze de beperking van CO2-levering aan de glastuinbouw kunnen voorkomen. Hierin worden zaken als een CO2-swap en CO2-emissierechten betrokken.

Verder is in het akkoord afgesproken dat aardgas en wkk- en ketelinstallaties beschikbaar blijven als back-up zolang de leveringszekerheid van externe CO2 aan de glastuinbouw niet is veiliggesteld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  25° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  32° / 13°
  10 %
 • Zondag
  27° / 19°
  10 %
Meer weer