Tegemoetkoming+doorbetaling+zieke+werknemer
Nieuws
© Dirk Hol

Tegemoetkoming doorbetaling zieke werknemer

Het wordt voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper om loon door te betalen bij ziekte. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt.

Dat betekent onder meer dat er een tegemoetkoming komt voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. De eerste twee jaar zijn werkgevers verplicht het salaris voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast moeten ze zich in deze periode, samen met de zieke medewerker, inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer.

Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Zij vinden de verplichtingen rond de loondoorbetaling disproportioneel. Minister Koolmees wil daarom de obstakels voor kleine werkgevers wegnemen.

Financiële risico

LTO Nederland, MKB-Nederland, VNO-NCW, het Verbond van Verzekeraars en minister Koolmees hebben daarom afspraken gemaakt en donderdagochtend een convenant ondertekend. Dat betekent dat er per 1 januari 2020 een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering komt. Deze vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Verder komt er een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend.

Medisch oordeel

Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten, investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering.

De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV.

Nieuwe werkplek

Werkgevers krijgen meer grip op het 'tweede spoor'. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van het tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken, waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu.

Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten met het tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever. Koolmees merkt daarnaast op dat hij ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken, waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

'Grote stap vooruit'

Minister Koolmees is blij met de gemaakte afspraken. 'We zetten samen een grote stap om een lang slepend probleem aan te pakken. Tegelijkertijd blijven alle rechten van de zieke werknemers hetzelfde.' Koolmees hoopt dat het met de nieuwe afspraken voor kleine werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen vast aan te nemen.

Ook voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij met de afspraken die nu zijn gemaakt. 'Wij hebben altijd gezegd: het moet efficiënter, met lagere lasten en minder risico's voor kleine bedrijven. De maatregelen, zoals vorig jaar aangekondigd in het Regeerakkoord, voldeden daar niet aan. Dit pakket komt een heel eind in de goede richting en biedt ondernemers keuzes. Je kunt de nieuwe verzekering afsluiten, maar het hoeft niet. Doe je het niet, dan profiteer je nog steeds van de wettelijke maatregelen.'

Vinger aan de pols

Uiteindelijk telt voor de ondernemersorganisaties het resultaat in de praktijk, zegt Vonhof. 'Wij houden de vinger stevig aan de pols, zullen bij ondernemers blijven nagaan of dit pakket aan hun problemen tegemoetkomt. Dit is wat mij betreft nog niet het eindstation, maar een belangrijke stap vooruit. Binnen het huidige stelsel is dit in elk geval het hoogst haalbare.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer