LTO+fel+tegen+voorstel+waterschapsheffing
Nieuws
© Pixabay

LTO fel tegen voorstel waterschapsheffing

LTO Nederland heeft de waterschappen en de Unie van Waterschappen (UvW) met klem verzocht geen besluiten te nemen over een nieuw systeem voor het heffen van waterschapsbelasting.

De UvW wil op 14 december voorlopige beslissingen nemen over een nieuwe manier van kostentoewijzing. Voor de verder uitwerking van de plannen worden twee commissies in het leven geroepen om die voorstellen bij te buigen. LTO en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) vinden dit een verkeerde gang van zaken en maken gezamenlijk expliciet bezwaar.

Het belastingstelsel van een waterschap is een samenhangend geheel, stellen LTO en VBNE. Er moet dan ook in samenhang over worden besloten. Een commissie wordt door de voorlopige beslissing te veel ingeperkt om tot een afgewogen besluit te komen, zo vinden ze.

• Lees ook: Forse stijging waterschapslasten dreigt

Systeem van kostentoerekening

Het systeem van kostentoerekening dat de UvW wil invoeren, betekent volgens LTO een aanzienlijke lastenverzwaring voor de categorie Ongebouwd, waartoe agrarisch gebied en natuur behoren. Dit is onterecht, omdat de landbouw niet meer terugkrijgt voor die meerprijs, meent LTO-portefeuillehouder Trienke Elshof.

De portefeuillehouder ziet liever dat het bestaande systeem voor belastingheffing wordt aangepast, waarbij de landbouw niet meer wordt belast dan nu. LTO en VBNE hebben aangeboden het UvW te ondersteunen bij het verbeteren van het bestaande belastingsysteem.

Uitspraak Hoge Raad

De waterschapslasten zullen waarschijnlijk toch al toenemen na een recente uitspraak van de Hoge Raad. Die heeft bepaald dat de infrastructuur maximaal 100 procent extra mag worden belast. Op dit moment wordt deze categorie meestal zwaarder belast.

LTO stelt dat er waterschappen zijn die hun tarieven na deze uitspraak hebben aangepast. Dat kan een forse tariefstijging voor Ongebouwd betekenen in waterschappen met veel infrastructuur.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 0°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  7° / 5°
  80 %
Meer weer