Bestrijdingsmiddelenatlas+is+bijgewerkt
Nieuws
© Han Reindsen

Bestrijdingsmiddelenatlas is bijgewerkt

De update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2017 is op 1 november gepubliceerd.

In de bestrijdingsmiddelenatlas is te zien welke bestrijdingsmiddelen er voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

In de risicobeoordeling betrekt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater. Dat doet het Ctgb om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

Indienen dossier

Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2019 de data van 2017 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum 'Fate & behaviour'. De update van de Bestrijdingsmiddelenatlas is te vinden op de site bestrijdingsmiddelenatlas.nl.

Weer

 • Dinsdag
  32° / 15°
  10 %
 • Woensdag
  35° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
Meer weer