Kamer+steunt+brede+landbouw
Nieuws
© Dirk Hol

Kamer steunt brede landbouw

Een Platform Multifunctionele Landbouw moet aan de slag met knellende wet- en regelgeving en zorgen dat gemeenten een meer geharmoniseerd ruimtelijk ordeningsbeleid gaan voeren. Dat is de wens van de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) diende vorige week, na het debat over de landbouwbegroting, een motie in waarin zij de regering opriep tot versterking van de multifunctionele landbouw in Nederland. Dit maakt onderdeel uit van haar initiatiefnota 'Verbinding boer(in)-burger; voedsel dichtbij'. Afgelopen dinsdag werd de motie met een zeer grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Alleen de PVV stemde tegen.

Volgens Dik-Faber kunnen agrarische bedrijven met een zorgtaak of boerderijwinkel de kloof tussen boeren en burgers verkleinen. 'In een platform met alle betrokken partijen wordt gekeken wat boeren nodig hebben als zij deze stap willen zetten en waar knellende wet- en regelgeving in de weg zit. Het Rijk kan gemeenten stimuleren om ruimte te maken voor de verbindende kracht van multifunctionele landbouw.'

• Lees ook: Zorg- en kampeerboeren vragen om erkenning

Enorm groeipotentieel

Volgens het CU-Kamerlid oefent al een kwart van de boeren een vorm van multifunctionele landbouw uit en groeit dit aantal verder. Zij ziet een enorm groeipotentieel, maar constateert dat de in 2015 gestarte denktank Landbouw in Verbinding onvoldoende van de grond is gekomen.

Een van de obstakels waar boeren tegenaan lopen, is dat veel gemeenten vinden dat de multifunctionele landbouw nevengeschikt moet zijn en dat de boer een hoofdinkomen uit voedselproductie moet halen.

Plek in agrarisch onderwijs

Ook in het agrarisch onderwijs kan multifunctionele landbouw een betere plek krijgen, vindt Dik-Faber. 'Verbrede landbouw heeft voor veel jongeren nog het imago 'niet kunnen rondkomen van voedselproductie', terwijl je juist de kernkwaliteiten rond voedselproductie inzet: leven met de seizoenen, rust en ruimte.'

In een tweede motie riep CU de regering op te zorgen dat er meer regioproducten in de schappen van de supermarkten komen. Dit voorstel werd met algemene stemming aangenomen.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
Meer weer