Dertig+jaar+journalistiek+in+het+hart+van+de+belangenbehartiging
Achtergrond
© Tony Tati

Dertig jaar journalistiek in het hart van de belangenbehartiging

‘Wij brengen u een eenvoudig, maar degelijk en betrouwbaar product.’ Daarmee opende hoofdredacteur Pieter Bos het eerste nummer van weekblad Oogst. Inmiddels is de krant van opvolger Nieuwe Oogst onderdeel van een multimediale mix, die dagelijks een meerderheid van de boeren en tuinders bereikt.

Zeven jaar voordat het algemene KNLC, de katholieke KNBTB en de christelijke NCBTB zouden samengaan in LTO Nederland, besloten ze tot het uitgeven van één magazine dat op journalistieke leest geschoeid is. Oogst verscheen op vrijdag 4 november 1988.

Het was voor de organisaties een bijzondere stap om een deel van de ledencommunicatie uit handen te geven, stelt Bos vast. ‘Er zat waarschijnlijk toch al de gedachte achter dat vroeg of laat ook de organisaties zouden samengaan. Op deze manier vond er al wat massage plaats.’

Journalistieke inslag

Het organisatieblad kende vanaf het begin een sterk journalistieke inslag. Het was op verschillende punten vernieuwend, stelt de toenmalige hoofdredacteur. Bos noemt onder meer de keuze om veel columns te plaatsen, geschreven door vakgenoten én buitenstaanders. ‘Daardoor konden we in Oogst een enorme breedte realiseren met betrekking tot opinies. Daarmee waren we destijds koploper in de agrarische journalistiek.’

Nieuwe Oogst is er niet om te zenden, maar om te informeren

Patrick Bramer, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

Vernieuwend waren ook de kolommen met kort nieuws. Dertig jaar geleden was er nog geen ander land- of tuinbouwblad dat dat toepaste. ‘Daarmee waren we in staat ons geschakeerde publiek uit veel sectoren te bedienen.’

Nieuwe start

In mei 2005 kwam er een einde aan het magazine Oogst, uitgegeven door de LTO-stichting AgriPers. LTO Noord, ZLTO en LLTB haalden de productie van nieuwsvoorziening naar zich toe en gaven voortaan het tabloid Nieuwe Oogst uit. Elke regionale organisatie was verantwoordelijk voor een eigen editie, waarin eigen accenten gelegd werden.

Parallel aan de toenemende samenwerking binnen LTO is begin 2014 opnieuw de gezamenlijkheid in Nieuwe Oogst versterkt. De uitgave van de titel werd ondergebracht bij AgriPers, onderdeel van LTO Bedrijven. Het leidde tot meer eenheid en efficiëntie, tot een sterkere marktpositie en tot een offensieve inzet op nieuwe media.

De website NieuweOogst.nl behoort inmiddels tot de best bezochte agrarische platforms die bezoekers in tekst en beeld - inclusief een videojournaal - informeert over de actualiteit. Van het weekblad worden iedere week ruim 35.000 kranten in drie regionale edities gedrukt, wat nog altijd de hoogste oplage van agrarische weekbladen is.

Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave

Totale bereik stijgt

Het totale bereik van Nieuwe Oogst onder boeren, tuinders en branchevolgers stijgt jaar na jaar, ondanks een geleidelijke oplagedaling van de krant. NieuweOogst.nl trekt maandelijks 230.000 unieke bezoekers die bijna 1.500.000 pagina’s bekijken. De dagelijkse nieuwsbrief gaat naar 60.000 abonnees, de app heeft bijna 10.000 downloads en op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn heeft Nieuwe Oogst 65.000 volgers. NieuweOogst.tv realiseert maandelijks 10.000 kijkuren en is sinds kort te zien via de regionale omroep.

LTO Nederland-voorzitter Marc Calon is ‘heel blij’ met die multimediale ontwikkeling. Boeren en tuinders worden optimaal op de hoogte gebracht over de sector en de rol daarin van LTO en vinden er platformen om met elkaar te communiceren. ‘Dat is in het belang van de vereniging. Zo kunnen we dagelijks in contact zijn met leden.’

Calon noemt het heel belangrijk voor LTO om een, door objectieve journalisten gemaakte, ledentitel te hebben voor de directe communicatie met de leden. Bovendien waardeert hij dat er een uitgever is die niet vanuit commercieel motief, maar vanuit de inhoud agrarisch nieuws aanbiedt. ‘Dat is een boerenbelang.’

Relevantie

Patrick Bramer, hoofdredacteur sinds januari 2014, is ervan overtuigd dat het weekblad ‘nog heel lang’ bestaansrecht heeft. ‘De positie van print verschuift, maar verliest daarmee niet aan belang. De multimediale mix van krant, website, app, e-paper, sociale media en video maakt Nieuwe Oogst relevanter. Dat komt de kwaliteit en waardering voor de krant enkel ten goede, dat zien we in lezersonderzoek.’

De mediaconsumptie verandert, maar als er een sector is waar papieren media nog lang waarde hebben, dan is het wel de agrarische, stelt Bramer. ‘Ondernemers in onze sector werken veelal vanuit eigen huis, erf of kas en lezen gemiddeld drie vakbladen vrij intensief. Nieuwe Oogst ligt veelal op tafel, de vensterbank of gevouwen op de verwarming. Om rustig te lezen in het weekend of tussen de bedrijven door. De directe nieuwsvoorziening vindt dagelijks online plaats, maar een krant of tijdschrift blijft een tastbare en vertrouwde bron van informatie. Zeker voor de huidige generatie agrariërs.’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben een nieuwe huisstijl en daarbij ook een nieuw logo! #nieuweoogst

Een bericht gedeeld door Agrarisch Nieuws (@nieuweoogst.nu) op

Digitale uitingen

Volgens de hoofdredacteur zorgt juist ook de koppeling met digitale uitingen voor een optimaal nieuwsaanbod. ‘We brengen redactionele verhalen, in tekst, beeld en data, en die brengen we op allerlei manieren via uiteenlopende media. De krant wordt in die multimediale mix behalve nieuwsbron steeds meer een serviceproduct, dat alle actualiteiten van die week handzaam op een rij zet.’

Dat Nieuwe Oogst fungeert als journalistieke organisatietitel van LTO, getuigt volgens Bramer van ‘bestuurlijk lef’. ‘Het is onze opdracht om te informeren en relevant te zijn voor de leden, niet om te zenden vanuit de organisatie.

‘We doen in brede zin verslag van de sector, met een specifieke focus op beleid en belangenbehartiging. We maken het politieke, maatschappelijke en economische veld zichtbaar en belichten daarbij de rol van LTO. Natuurlijk zit daar soms best wat spanning op, maar dat is gezond.’

Objectiviteit

Objectiviteit is een kernelement in de formule van Nieuwe Oogst. ‘Ons team van zo’n veertig mensen heeft een warm gevoel voor boeren en tuinders. Velen hebben een achtergrond in de sector. Tegelijkertijd belichten we de sector zo ongepolijst als hij is. Of een thema welgevallig of onwelgevallig is, mag niet ter zake doen.’

Bramer noemt het opmerkelijk hoe uiteenlopend algemene en sectorale media over de land- en tuinbouw berichten. ‘De agrarische journalistiek kiest veelal het perspectief van de sector zelf. Het tegenovergestelde zie je bij consumentenmedia, waarin de impact van voedselproductie op de omgeving volle aandacht krijgt.’

Een betere balans daarin is wenselijk, vindt de hoofdredacteur. ‘Landbouwjournalisten mogen soms wat kritischer zijn. Veel primeurs over misstanden of wat beter kan, worden gemist. Tegelijkertijd mag de algemene journalistiek met meer begrip voor de producent naar voedsel kijken. Daar zie je een schandaalzucht die makers en consumenten van voedsel niet dient.’

Oogst was eerste grote samenwerkingsproject van LTO
Vanuit de land- en tuinbouworganisaties zijn in bijna anderhalve eeuw vele tientallen kranten, bladen, nieuwsbrieven en andere printtitels uitgegeven.In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren daarvan ruim een handvol over. Oogst werd in november 1988 het eerste grote landelijke samenwerkingsproject van de toen nog verzuilde organisaties. Boer en Tuinder, Ons Platteland en de Landbode hielden op te bestaan. Oogst had een redactie in Den Haag.In 2005 gingen alle ledentitels van de LTO’s op in Nieuwe Oogst, dat zowel de landelijke als de regionale nieuwsvoorziening oppakt. Nieuwe Oogst kent een centrale redactie in Zwolle, maar de redactie werkt ook vanuit steunpunten in Den Haag, Den Bosch, Roermond, Wageningen, Drachten en Zoetermeer.Oogst had in 1988 een oplage van 120.000 exemplaren. Met de terugloop in bedrijven daalde ook de oplage van Nieuwe Oogst tot ruim 35.000 nu.

Weer

 • Woensdag
  26° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  20 %
Meer weer