LTO+wil+oplossing+voor+schaap+op+dijk
Nieuws
© Koen van Wijk

LTO wil oplossing voor schaap op dijk

LTO-vakgroep Schapenhouderij doet een oproep aan schapenhouders, die hun dieren op dijken weiden, om zich te melden. De LTO-vakgroep wil graag overleg over een oplossing voor het gebruik van dijkgronden.

Recent zijn de LTO-vakgroep Schapenhouderij en diverse waterschappen in verzet gekomen tegen de beleidswijzigingen rondom primaire waterkeringen (dijken), zoals vermeld in de nieuwsbrieven van RVO.nl over de Gecombineerde opgave en mest.

• Lees ook: Dijkbegrazing zorgt voor beroering bij schapenhouders

Het betrof wijzigingen, die onder meer invloed kunnen hebben op de plaatsingsruimte voor mest en aangegeven moesten worden via de Gecombineerde opgave. Intensief overleg tussen LTO Nederland en het ministerie van LNV heeft ertoe geleid dat voor 2018 van de wijzigingen wordt afgezien.

Overleg

Woensdag gaan alle partijen weer om de tafel om te praten over een werkbare oplossing voor de toekomst. Daarom wil de vakgroep van gedachten wisselen met schapenhouders over wat een haalbare en structurele oplossing binnen de wettelijke kaders.

Ze zoekt daarvoor contact met schapenhouders die ook in 2019 van plan zijn hun schapen te weiden op dijken en hiervoor een overeenkomst hebben afgesloten met een waterschap.

Grasgebruik

Om over dit onderwerp in gesprek te gaan wordt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een informeel overleg gehouden in aanwezigheid van vakgroepbestuurders en een specialist.

Deelnemers worden gevraagd de bestaande overeenkomsten mee te nemen, zodat er ook gekeken kan worden naar de beschrijvingen van het land- en grasgebruik in het contract. Schapenhouders kunnen mailen naar Aebe Aalberts: aaalberts@lto.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  20 %
Meer weer