Consument+teelt+gerecht+op+eigen+pixel
Reportage
© Henk Looij

Consument teelt gerecht op eigen pixel

Met Pixelfarming wil Campus Almkerk het verbouwen van voedsel vernieuwen. Het droombeeld is dat groepen van zo’n 250 mensen in de toekomst zelfvoorzienend kunnen samenleven, waarbij robots het land bewerken.

Campus Almkerk is in 2016 gestart als plek waar ICT, landbouw en andere disciplines elkaar kunnen versterken en werken aan een zelfvoorzienende toekomst. Samen sta je sterk, is de achterliggende gedachte van oprichters Arend en Simone Koekkoek, Kees Westein en Karin Timmerman.

De campus is op zes stroken van 2,5 meter breed en 100 meter lang begonnen met Pixelfarming. Een pixel is een lapje grond van 10 bij 10 centimeter, vergelijkbaar met de gekleurde punten op een beeldscherm die samen een geheel vormen. Arend Koekkoek: 'Bij de verkoop via internet zijn allerlei schakels verdwenen en kan de consument direct bij de producent bestellen. De prijzen gingen daarbij omlaag en de kwaliteit omhoog. Op zo'n manier willen wij ook de landbouw vernieuwen.'

Consumenten kunnen een stukje land ter grootte van minimaal 250 pixels pachten, met een (eigen) teeltplan waarin acht gewassen voorkomen: zomertarwe, haver, aardappels, kidneybonen, uien, wortels, tuinkruiden en akkerbloemen.

Baäl is nog in de wereld, met geld moeten we slimmer omgaan en we moeten het eerlijker verdelen

Arend Koekkoek, een van de oprichters van Campus Almkerk

Robot zaait en beheert

'We werken extreem biodivers. In feite teel je een gerecht op jouw pixels. Een robot zorgt voor het zaaien en beheren. In je persoonlijke account krijg je periodiek de stand van zaken te zien en kun je ook bijsturen. Na de oogst krijgt je de producten in een doos thuisbezorgd', zegt Simone Koekkoek.'Ons uitgangspunt is de circulaire economie en de wereld voor een volgende generatie beter achter te laten. We willen niet terug naar vroeger, maar uitgaan van de huidige technieken en een basis van comfort.'

De campus heeft drie pijlers: wonen, werken en voeding. Daarvoor hebben de initiatiefnemers een leegstaande, verpauperde boerderij op 10 hectare grond in Almkerk aangekocht. Van het viertal heeft niemand een agrarische achtergrond. Simone Koekkoek komt uit de bouwwereld, Arend Koekkoek is softwareontwikkelaar, Karin Timmerman is voedingsdeskundige en kindercoach en Kees Westein is elektrotechnisch ingenieur, coach en trainer.

Inmiddels hebben ze een energieneutrale woning op het terrein gerealiseerd en een oude schuur omgebouwd. Daarin ontmoeten zo'n dertig mensen van verschillende bedrijven elkaar en werken ze samen aan innovatieve projecten.


Gps-robot kan zaaien, water geven en beperkt wieden. Foto's: Henk Looij

© Henk Looij

'We zijn in 2014 begonnen vanuit het energievraagstuk. We zagen dat er veel rapporten werden geschreven, maar dat er weinig werd gedaan. Tegelijk merkten we dat consumenten steeds minder goed weten waar hun voedsel vandaan komt. En net als in de bouw, verdienen de partijen in het midden van een keten veel, maar die aan de randen weinig. Dat wilden we veranderen', zegt Arend Koekkoek.

'We zien daarnaast dat de traditionele landbouw tegen grenzen aanloopt. De grondkwaliteit, biodiversiteit en het ecosysteem gaan achteruit door de grootschaligheid', vult Simone Koekkoek aan. 'We willen terug naar biologische en natuurinclusieve landbouw. Bioproducten zijn vaak duur, want er komt veel handmatige arbeid aan te pas. Veel zou ook door robots kunnen worden gedaan. De kennis van toen kun je combineren met de technieken van nu.'

Volgens de ondernemers is hun manier van werken een startpunt voor de vernieuwing van de voedselketen. Ze werken samen met onder andere Wageningen University & Research, ICT-bedrijven en grote voedselproducenten.


Strook pixelfarming met acht verschillende gewassen.

© Henk Looij

Arend Koekkoek: 'Met onze manier van werken, faciliteren we het verbouwen van voedsel op een verantwoorde en duurzame manier. Onze robot met gps werkt op zonne-energie en kan zaaien, water geven en beperkt wieden. In de toekomst willen we meer bewerkingen ontwikkelen, waaronder het oogsten. Over tien tot vijftien jaar verwachten we dat we de productie helemaal op orde hebben.' Simone Koekkoek: 'We denken dat in de toekomst groepen van zo'n 250 mensen zelfvoorzienend met elkaar kunnen leven, met robots voor de bewerkingen op het land. Daarnaast is er voor tuiniers ruimte voor ontspanning en beleving op het land.'

Omdat Campus Almkerk zelfvoorzienend wil zijn, zijn de initiatiefnemers niet bang dat partijen die vooral veel geld willen verdienen hun ideeën zullen kapen. Arend Koekkoek: 'Baäl is nog steeds in de wereld, zeg ik als christen. We zullen slimmer met geld moeten omgaan en het eerlijker moeten verdelen. Uiteindelijk eten mensen hier vooral om een glimlach op hun gezicht te krijgen. Dat is veel belangrijker dan de voedingswaarde.'

Zelflerend systeem in de maak
IDEA-X is een innovatiebedrijf op Campus Almkerk. 'Wij houden ons bezig met het ontwikkelen van software en het opslaan, bewaren en bruikbaar maken van data. Van Pixelfarming met landbouwrobots willen we een zelflerend systeem maken dat de status van de gewassen en grond analyseert en communiceert naar degenen die de pixels hebben gepacht', zegt eigenaar Ronald de Kort.
'Oplossingen in de ene branche zijn vaak toe te passen in een andere branche. Een landbouwrobot kun je bijvoorbeeld vergelijken met een printer met software die de juiste instructies geeft. Met name het filteren van data en het toegankelijk maken is belangrijk om de gewenste gegevens op een overzichtelijke wijze aan de pixelfarmer te tonen. Daarom hebben we ontwikkelaars en vormgevers in dienst. Arend Koekoek is mede-eigenaar van IDEA-X en zo hebben we een directe link met Pixelfarming. Als creatieve ondernemers willen we met nieuwe ideeën onze wereld iets mooier maken en daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken.'