Varkenssector+tegen+normen+combiluchtwassers
Nieuws
© Twan Wiermans

Varkenssector tegen normen combiluchtwassers

'Het is prematuur, onzorgvuldig en onevenredig om de geurreductiepercentages van combiluchtwassers gelijk te stellen met enkelvoudige luchtwassers.'

Dat stellen belangenbehartigers in de varkenssector, agrarische adviesbureaus en een afvaardiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Zij roepen op om de voorgenomen wijzigingen in het geurbeleid in de veehouderij op te schorten. De partijen maken bezwaar en roepen varkenshouders op dit ook te doen. Dit kan nog tot en met woensdag 30 mei.

Aanscherping

Het ministerie van I&W heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij voorgesteld. Dit naar aanleiding van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan aanvankelijk werd aangenomen.

In het voorstel gaat de staatssecretaris volledig voorbij aan de gedane investeringen

De staatssecretaris wil een flinke aanscherping van de emissienormen voor combiluchtwassers met grote gevolgen voor de vitalisering van de varkenshouderij, stellen de sectorpartijen.

Investeringen

'In het voorstel gaat de staatssecretaris volledig voorbij aan de gedane investeringen van varkenshouders de afgelopen jaren om te voldoen aan de normen voor geur- en
ammoniakuitstoot,' zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland, een afvaardiging van agrarische adviesbureaus en vertegenwoordiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers hebben daarom de krachten gebundeld.

In gesprek

Zij willen in gesprek met de staatssecretaris om haar te weerhouden deze rigoureuze aanpassingen in de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij door te voeren.

'De onderzoeksresultaten, de impact en de verantwoordelijkheden moeten eerst nader worden geduid alvorens vergaande beslissingen te nemen', aldus Jansen.

Meetresultaten

In gezamenlijke reactie, die vrijdag is ingediend, roepen de betrokken partijen de staatssecretaris op met de sector in gesprek te gaan alvorens de aanpassingen door te voeren.

Ook vragen zij om verder onderzoek omdat er nog veel vragen zijn over de meetresultaten en conclusies van het onderzoeksrapport 'Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen' van Wageningen University & Research.

Geuruitstoot

Ten slotte stellen zij voor een plan op te stellen hoe de kwaliteit van luchtwassers te verbeteren, meetprotocol naar feitelijke geuruitstoot en introductie van een proefstalstatus voor geur.

Het ministerie van I&W heeft de aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in consultatie gebracht. Dit betekent dat de aangepaste regelingen ter inzage liggen tot en met 30 mei.

Bezwaar

Alle varkenshouders hebben daardoor ook zelf de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgestelde aanscherping. Om de varkenshouders te ondersteunen bij het indienen van hun bezwaren heeft de POV een voorbeeldbrief opgesteld.

De belangenbehartiger roept iedereen op om hun argumenten te delen met de staatssecretaris, zodat alle betrokken partijen een duidelijk geluid laten horen naar het ministerie van I&W.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer