Huisvestingsnormen+gelden+ook+in+CAO+Glastuinbouw
Nieuws
© Michiel Elands

Huisvestingsnormen gelden ook in CAO Glastuinbouw

De huisvestingsnormen voor arbeidsmigranten, zoals ze ook worden vastgelegd in de CAO Open Teelten, gelden sinds vorige week ook voor de huisvesting die glastuinders aan arbeidsmigranten aanbieden.

Onlangs diende LTO Glaskracht Nederland samen met LTO Nederland, Plantum en de vakbonden een nieuwe set huisvestingsnormen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in. Hierbij is een verzoek gedaan om de betreffende afspraak die zij hebben gemaakt over huisvesting goed te keuren zodat deze nog in de huidige cao kon worden opgenomen.

Een bevestiging is op 14 mei ontvangen en dit betekent dat de nieuwe afspraak vanaf 15 mei in werking treedt. De huisvestingsnormen gelden voor de huisvesting die tuinders zelf aan arbeidsmigranten aanbieden.

Verbindend

De tijd was, met een eindigende cao per 1 juli 2018, te kort om deze afspraak nog voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor te leggen. Het opnemen van de huisvestingsnormen zonder AVV heeft tot gevolg dat de afspraak alleen geldt voor de leden van LTO Noord Glaskracht, LTO Nederland en Plantum.

De bedoeling is om dit met het indienen van een nieuwe nog overeen te komen cao wel een AVV aan te vragen. Nu de afspraak is opgenomen voordat de huidige cao eindigt, blijft de afspraak van toepassing op dienstverbanden die zijn aangegaan vóór 1 juli 2018 en na die datum doorlopen.

Loonbetaling

De bedrijven waarvoor de afspraak geldt, mogen de huisvestingskosten op de loonbetaling inhouden. Dit kan tot maximaal 20 procent van het (voor die leeftijd) geldende wettelijk minimum loon.

Zij hoeven nu niet meer separaat te factureren en deze factuur met een pinbetaling of op een andere manier te laten betalen. Dit voorkomt administratief ongemak en debiteurenrisico. De huisvestingsafspraken staan in de aangepaste CAO, vanaf artikel 58.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer