Waterkwaliteit+in+tuinbouw+Delfland+licht+verbeterd
Nieuws
© Koen van Wijk

Waterkwaliteit in tuinbouw Delfland licht verbeterd

De waterkwaliteitsrapportage over 2017 laat zien dat de chemische waterkwaliteit vooral in de glastuinbouwgebieden in Delfland licht is verbeterd. In 2017 is het laagste aantal bestrijdingsmiddelen gemeten sinds deze door Delfland worden gemeten.

De ecologische waterkwaliteit laat wel verschuivingen zien in verschillende voor de ecologie belangrijke aspecten, maar voor het totaal verandert er nog weinig. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Delfland.

Deze week is de waterkwaliteitsrapportage bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat ondanks de verbeteringen de huidige kwaliteit nog onder de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 zit.

Meststoffen

Met de ingeslagen weg is er vertrouwen dat het halen van de doelen mogelijk is. Maar alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het Rijksbeleid op verontreinigde bronnen effectief is.

Om de doelen voor een goede waterkwaliteit in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen, wordt parallel gewerkt aan het terugdringen van concentraties van met name meststoffen en bestrijdingsmiddelen en de inrichting en beheer van waternatuur in de Delflandse wateren.

Gespannen

De verwachtingen voor 2017 waren gespannen omdat eerdere verbetering van de chemische water¬kwaliteit in 2016 stagneerde. Bovendien stopte Delfland in 2017 met het doorspoelen van het watersysteem, dat effect heeft op de kwaliteit van het water.

Anderzijds heeft de inzet op bronaanpak per polder samen met LTO Glaskracht, ondernemers en gemeenten resultaat opgeleverd. Op die bronaanpak is afgelopen jaar op alle fronten een tandje bijgezet, ook op het gebied van de handhaving.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer