Delfland+laat+meer+grondwater+wegpompen
Nieuws
© Informatiebureau A4

Delfland laat meer grondwater wegpompen

Hoogheemraadschap van Delfland heeft een gewijzigde vergunning aan Rijkswaterstaat verleend om meer grondwater uit de verdiepte delen van de nieuwe snelweg A4 tussen Delft en Schiedam weg te pompen.

Om dit besluit zorgvuldig te nemen, is er op verzoek van Delfland aanvullend onderzoek gedaan door Rijkswaterstaat. Het definitieve wijzigingsbesluit is op 15 december 2015 vastgesteld door het college van Delfland.

Het onderzoek wijst uit dat de extra grondwateronttrekking verantwoord is, mits er aanvullend technische maatregelen worden genomen. Dat gebeurt door toepassing van retourbemaling.

Bodemdaling

Dat betekent dat grondwater wordt teruggepompt in de grond. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt.

En dat betekent dat de veengrond niet verdroogt en niet extra inklinkt. In het aanvullende onderzoek heeft RWS onderbouwd dat dit met het toepassen van de retourbemaling kan worden bereikt, stelt Delfland.

Beschermd

Volgens Delfland maken de huidige rapporten en de voorgestelde maatregelen aannemelijk dat het watersysteem en de bij het grondwater betrokken belangen voldoende zijn beschermd.

Weer

 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer