%27Brabant+heeft+geen+plannen+voor+extra+budget%27
Interview
© TWan Wiermans

'Brabant heeft geen plannen voor extra budget'

Brabant reserveerde vorig jaar 75 miljoen euro voor 'verduurzaming' van de veehouderij in de provincie. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) vertelt over de besteding van dat geld en de samenhang met de plannen van het ministerie van LNV.

Slechts een klein deel is gereserveerd voor sanering. Zijn er plannen om daarvoor meer geld vrij te maken, als aanvulling op de 200 miljoen van de rijksoverheid?

'We hebben nu geen plannen voor extra budget, maar we willen het beschikbare budget waar mogelijk in samenhang met de kabinetsplannen inzetten. Er is overleg met verschillende partijen, zoals het ministerie van LNV en de provincies.'

Als de nieuwe stalsystemen uit de keten Duurzame Varkenshouderij werken, mag elke boer ze kopiëren en toepassen.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings van Agrarische ontwikkeling

Moet het geld van de rijksoverheid wat Brabant betreft worden besteed aan sanering van bedrijven, of mag het ook naar de ontwikkeling van intensieve veehouderij op gunstige locaties gaan?

'We willen in Brabant een duurzame, toekomstbestendige varkenshouderij realiseren. De maatregelen zijn daar wat ons betreft een afgeleide van.'

Brabant heeft 75 miljoen beschikbaar gesteld voor verduurzaming. Is een deel van dat budget al besteed?

'In november 2017 is een project gestart met keten Duurzame Varkenshouderij. Dit project heeft als doel om te komen tot nieuwe stalsystemen voor varkens. Bij die systemen wordt mest aan de bron gescheiden, zodat er niet of nauwelijks ammoniak en geur kan ontstaan.

'Ook gaat er binnenkort een nieuwe subsidieregeling van start, gericht op het ondersteunen van metingen aan innovatieve stallen. We gaan een lening verschaffen aan Big Developments voor het realiseren van de pilotstal voor het Familievarken. In dit systeem leren varkens om naar het toilet te gaan. Daarbij worden dikke en dunne mest meteen gescheiden en afgevoerd.

'Het Familievarken kiest bovendien voor een heel bijzonder stalontwerp en is daarmee alleen geschikt voor nieuwbouwstallen. Het vlees zal als specialiteit aan de consument worden aangeboden. Ook geven we jonge boeren ondersteuning bij aanvragen voor POP3-subsidies.'

Wat gaan die stallen opleveren?

'Schonere lucht in stallen en schonere lucht voor de omgeving. Dit is beter voor de boer en de varkens. Daar komt bij dat er waarschijnlijk geen luchtwasser nodig is.

'Volgens mij is dat voor de boeren, omgeving en overheid een hele opluchting. Vooral nu we weten dat juist de luchtwassers die ook geur zouden moeten verwijderen helemaal niet zo goed blijken te werken. 'Als de nieuwe stalsystemen uit de keten Duurzame Varkenshouderij werken, mag elke boer ze kopiëren en toepassen.'

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer