Stichting+Milieukeur+voert+nieuwe+teeltregels+in
Nieuws
© VidiPhoto

Stichting Milieukeur voert nieuwe teeltregels in

Stichting Milieukeur (SMK) heeft onder de naam 'On the way to PlanetProof' een nieuw certificatieschema voor plantaardige producten in gebruik genomen.

In het nieuwe schema ligt de focus volledig op het milieu, terwijl de voorgangers breder keken. Arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid vallen niet meer onder het keurmerk. Daarnaast heeft SMK één schema opgesteld voor alle teelten, waar er voorheen tien waren voor meerdere teelten.

In 'On the way to PlanetProof' heeft SMK verschillende doelen gesteld die in de komende jaren verder worden ontwikkeld. 'Zo moet er gewasbescherming komen zonder negatieve effecten op de omgeving', zegt Stefanie de Kool, programmamanager plantaardige agroketens bij SMK. In het nieuwe schema heeft de stichting voor gewasbescherming een bonus- en malusregeling ingevoerd. Het gebruik van sommige gewasbeschermingsmiddelen levert punten op, terwijl andere middelen juist punten kosten.

Na overleg

Andere doelen in 'On the way to PlanetProof' zijn een weerbare, vruchtbare bodem, teelt zonder broeikasgasemissie uit fossiele brandstoffen, optimaal watergebruik en het beperken van afval van verpakkingsmateriaal. Verder zijn er eisen op het gebied van bemesting, biodiversiteit, lichthinder en afval.

De nieuwe standaard is tot stand gekomen na overleg met betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van tuin- en akkerbouw, de handel, wetenschap, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen en adviseurs.

Supermarkteisen

De Milieukeur-regels zijn mede aangepast naar aanleiding van de milieu-eisen die supermarktorganisaties bij hun inkoop gaan stellen. Greenpeace en Jumbo hebben als eerste hierover in 2016 afspraken gemaakt. Andere grutters en inkooporganisaties als Aldi, Lidl en Superunie volgden dit voorbeeld.

Omdat veel supermarkten zijn aangehaakt, verwacht GroentenFruit Huis, de koepelorganisatie van Nederlandse handelsbedrijven in groenten en fruit, de komende jaren een forse toename van het aantal gecertifieerde telers. Het vermoeden bestaat dat 85 procent van de telers van aardappelen, groente, fruit en sierteeltproducten zal aansluiten.

Snelle groei

Het aantal certificaathouders groeide vorig jaar met 81 procent naar zo'n 320 teeltbedrijven en veertig handelsbedrijven. De teeltbedrijven zijn samen goed voor ruim 11.000 hectare. Eind 2015 was het areaal 5.500 hectare.

De supermarkten stellen de eisen in eerste instantie aan Nederlandse telers. Volgens commercieel directeur Ed van de Weerd van Jumbo is het de bedoeling dat ze ook voor buitenlandse kwekers gaan gelden. Daarbij ligt het visier in eerste instantie op Duitsland. Supermarkten hebben afgesproken meer Nederlandse producten te gaan verkopen, aldus Van de Weerd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer