LTO%3A+uitwerking+trac%C3%A9+Duinpolderweg+is+cruciaal
Nieuws
© archief

LTO: uitwerking tracé Duinpolderweg is cruciaal

De tracékeuze van de provincies Noord- en Zuid-Holland voor de Duinpolderweg resulteert in driehonderd zienswijzen. Het toont de verdeeldheid in het gebied over de beste variant. LTO Noord concentreert zich in haar reactie vooral op de verdere uitwerking.

Voor LTO Noord-bestuurder Wim van Haaster in de Duin- en Bollenstreek staat als een paal boven water dat de weg er moet komen. 'Het verkeer in de streek loopt steeds verder vast. Die situatie is onhoudbaar voor de mensen die er wonen, maar ook voor de ondernemers die extra kosten maken door de logistieke belemmeringen.'

'Het betekent dat de regio offers moet brengen', meent Van Haaster. 'Onze insteek is om de pijn zoveel mogelijk te beperken. De verdere uitwerking van het tracé is daarom voor ons cruciaal. Als daarin straks verstandige keuzes worden gemaakt, voorkomen we dat goed draaiende bedrijven worden doorkruist of bollenpercelen worden doorsneden.'

Zuidvariant

Van Haaster is blij met de afwijzing door de gemeente Hillegom van de zogeheten Zuidvariant die nu nog de voorkeur heeft van de provincies. Dit tracé loopt dwars door het dorp en bedrijventerrein Horst en Daal. 'In eerste instantie ontziet die variant wel het agrarisch areaal, maar op langere termijn is het tracé onhoudbaar', zegt hij.

'Zeker ook vanwege de te verwachten verdere ontsluiting van het gebied en de woningbouwopgaven die er liggen. Die komen door de Zuidvariant in het gedrang, met alsnog het risico op toekomstige claims op bollengrond.'

Vorige week kreeg Hillegom bijval in haar weerstand tegen de Zuidvariant van de wethouders' ruimtelijke ordening in de omliggende gemeenten. Het verhoogt de kansen voor de Middenvariant, verwacht Van Haaster.

Schade beperken

'Dat tracé loopt ten noorden van de Oosteindervaart door een natuurgebied. Dat ligt ook gevoelig, maar met een verlaagde aanleg en een aquaduct onder de Ringvaart bij Zwaanshoek in plaats van een brug moet het lukken om de schade aan het landschap te beperken.'

Collega Peter Könst is er namens LTO Noord Haarlemmermeer scherp op dat de verbinding over of onder de Ringvaart ook toegankelijk is voor landbouwverkeer.

'We moeten voorkomen dat ondernemers straks door de dorpskernen moeten kronkelen. De infrastructuur in de polder is sterk verbeterd. Verlenging van een nieuw tracé uit de Bollenstreek mag daaraan geen afbreuk doen.' De komende drie maanden verwerken de provincies de zienswijzen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer