Ondergronds+ploegen+bij+maisteelt+onderzocht
Nieuws
© Han Reindsen

Ondergronds ploegen bij maisteelt onderzocht

Het Louis Bolk Instituut gaat dit jaar en volgend jaar de effecten van de ondergrondse strokenploeg bij de teelt van mais onderzoeken. De ploeg is ontwikkeld door oud-melkveehouder Henk Pol uit Uffelte.

De ondergrondse strokenploeg snijdt de graszode doormidden en ploegt alleen een strook grond onder de zode waarin de mais komt te groeien. Dit kan na de oogst van een eerste snede gras. De maiszaden komen in het snijvlak van de iets openstaande graszode te liggen. De doodgespoten zode zorgt in het najaar bij de oogst voor de nodige draagkracht.

De nieuwe werkwijze biedt kansen, maar er liggen nog de nodige vragen. Met een tweejarige project wil het Louis Bolk Instituut de bemesting bij de inzet van de ondergrondse strokenploeg optimaliseren. Bij normaal ploegen van grasland is de mineralisatie voldoende om de mais te laten groeien. De vraag is in welke mate er bij deze nieuwe teeltwijze extra bemesting nodig is.

Twee maatschappen

Omdat Pol geen melkveehouder meer is, is het project aangevraagd door de maatschappen Linthorst uit en Dunning-Sijne uit Ruinerwold. Via POP3 krijgt het project geld van de Europese Unie en van provincie Drenthe. Ook waterschap Drents Overijsselse Delta ondersteunt het onderzoek. Met dit geld is het mogelijk om de teeltwijze verder te verbeteren.

Dit jaar komt er bij de maatschap Dunning-Sijne een grote proef te liggen met zeven objecten in drie herhalingen. Doel is om erachter te komen hoeveel en wanneer er na een eerste snede gras in het voorjaar met drijfmest moet worden bemest om de mais zo goed mogelijk te laten groeien.

Vier behandelingen

In de proef komen vier verschillende behandelingen: alleen de mais bemesten, alleen het gras bemesten, gras en mais bemesten of in het geheel geen bemesting met drijfmest. Deze behandelingen vergelijkt het Louis Bolk Instituut met drie referenties: spitten met bemesting, spitten zonder bemesting en no-till zonder bemesting.

'Het eerste praktijkperceel liet in 2016 een goede maisopbrengst zien', vertelt Pol. 'We gingen met de ondergrondse strokenploeg in 2017 enthousiast van start en hebben zo'n 70 hectare mais gezaaid. Mede door de droogte viel het resultaat tegen. Met technische aanpassingen denken we de gevolgen van de droogte in de toekomst te kunnen beperken.'

Onderzoeksvragen

De afgelopen jaren zijn er onderzoeksvragen blijven liggen. Hoe moeten we de mais bemesten bij ondergronds ploegen? Met welke mineralisatie moeten we rekening houden? Hoe zit het met de nitraatuitspoeling gedurende het seizoen? De resultaten van de proeven dit jaar bepalen de invulling van het onderzoek in 2019.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  13° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  8° / 5°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer