Biodiesel+tast+opslagtanks+aan
Nieuws
© Wim Van Vossen

Biodiesel tast opslagtanks aan

Biodiesel tast de binnenkant van ondergrondse opslagtanks aan. In de komende jaren moeten daarom duizenden opslagtanks gecontroleerd en mogelijk worden vervangen.

Dat meldt het tussentijds onderzoeksrapport 'Voorkom een Nieuwe Tankslag' van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het onderzoek richtte zich op ondergrondse opslagtanks, maar er zijn aanwijzingen dat ook bovengrondse tanks aangetast kunnen worden.

Reden voor het onderzoek is de toenemende corrosie die wordt waargenomen tijdens reguliere tankinspecties van ongecoate tanks. Hierdoor ontstaan zwakke plekken met sterk verhoogd risico op lekkage en dus bodemverontreiniging. In 2017 is lekkage bij enkele tanks geconstateerd en verwacht mag worden dat dit aantal de komende jaren zal toenemen, aldus het SIKB.

Corrosieputten

Voor een goed overzicht van de situatie moet SIKB dertig ondergrondse opslagtanks controleren. Op basis van de resultaten van de eerste vijf controles geeft de stichting nu een waarschuwing af. Bij al deze tanks werden corrosieputten in de tankwand geconstateerd, maar nog geen lekkages

Uit het onderzoek is gebleken dat sinds de invoering van biodiesel (2007) er versnelde aantasting optreedt bij ongecoate stalen tanks. De corrosie ontstaat waarschijnlijk door het bijmengen van biodiesel aan fossiele diesel. Hierdoor wijzigt het klimaat in de tanks dermate dat er microbiologische beïnvloede corrosie (MIC) optreedt, met als gevolg een versnelde aantasting van de tank in de vorm van putcorrosie.

Tankinspecties

Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn gegevens van 1400 tankinspectierapportages uit voorgaande jaren bestudeerd en daarnaast ook tankinspecties inclusief laboratoriumanalyses uitgevoerd. Omdat het beoogde aantal van totaal 30 uit te voeren tankinspecties door het schaarse aanbod van geschikte tanks nog niet kon worden gerealiseerd, is besloten een tussentijdse rapportage op te stellen met de tot nu toe verkregen resultaten.

Het onderzoek heeft zich in de eerste plaats gericht op ondergrondse, stalen, inwendig ongecoate biodieselopslagtanks, maar er zijn sterke aanwijzingen dat ook bovengrondse tanks deze schade vertonen. Inwendig coaten van de tankwand blijkt een gunstige invloed te hebben op het tegengaan van het corrosieproces, mits de coating onbeschadigd blijft, aldus het rapport.

Weer

 • Donderdag
  3° / 1°
  90 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  13° / 4°
  50 %
Meer weer