Weerbaar+teeltsysteem+corrigeert+zichzelf
Column
© ZLTO

Weerbaar teeltsysteem corrigeert zichzelf

Bijdragen aan de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen is een belangrijk aspect in de Ambitie Plantgezondheid zoals we die als LTO Nederland het afgelopen jaar presenteerden. Als belangenorganisatie voor boeren en tuinders streven we voor de langere termijn naar een land- en tuinbouw die minder afhankelijk is van externe inputs om gewassen ziektevrij te houden.

Het concept van weerbaarheid is principieel anders dan de traditionele manier waarop we decennialang landbouw hebben bedreven. Vanuit het verleden zijn we geleidelijk steeds beter in staat tot het bijsturen van teeltsystemen om uitbraken van ziekten en plagen te bestrijden. Keerzijde is wel dat we de natuurlijke balans uit het oog verliezen. Daarmee ontstaat een kwetsbaar evenwicht tussen gewas en omgeving.

Tevens zien we het middelenpakket in alle teelten kleiner worden, waardoor adequaat ingrijpen niet altijd mogelijk is, als een ziekte of plaag toeslaat. Het is de reden dat in de Ambitie Plantgezondheid de gezonde plant een belangrijke pijler is, naast dus de gezonde omgeving en ook de gezonde markt.

Kenmerk van een weerbaar systeem is de veerkracht ofwel de mate van zelfcorrigerend vermogen. Schommelingen in omstandigheden, zoals variatie in ziekte- of plaagdruk door bijvoorbeeld klimaatextremen, worden in een dergelijk systeem opgevangen. Alleen bij een ernstige verstoring is ingrijpen nodig.

De komende jaren kunnen we grote stappen maken door samen vol in te zetten op innovatie en integrale doorontwikkeling en toepassing van alle elementen die betrekking hebben op weerbaarheid

Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland

Belangrijke elementen zijn weerbare planten, een weerbare bodem, microbiële helpers en biologische bestrijders. Maar ook in weerbare systemen blijft de kans op ziekten en plagen aanwezig. Van belang is om dan snel en slim in te kunnen grijpen met gebruik van precisietechnieken, kunstmatige intelligentie, groene middelen als het kan en chemie als het moet.

Tijdens LTO-gewasbeschermingsavonden hebben we deze winter een toelichting gegeven op de Ambitie Plantgezondheid. We merken dat telers de achterliggende gedachten van het concept delen. Ze geven wel aan dat de primaire sector niet alleen voor deze grote uitdagingen kan worden gesteld, maar dat ketenpartners en overheid ook een taak hebben.

De komende jaren kunnen we grote stappen maken door samen vol in te zetten op innovatie en integrale doorontwikkeling en toepassing van alle elementen die betrekking hebben op weerbaarheid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  22° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 11°
  10 %
Meer weer