Bodemmeter+bepaalt+moment+van+uitrijden
Nieuws
© Arno de Snoo

Bodemmeter bepaalt moment van uitrijden

Zeventig melkveehouders in West-Nederland hebben in hun land meters voor bodemtemperatuur en -vocht geplaatst. Met de meetgegevens bepalen ze wanneer ze het beste kunnen uitrijden.

Het uitrijdseizoen mag dan al begonnen zijn, melkveehouder Richard Korrel in Ouderkerk aan den Amstel gaat zijn land voorlopig nog niet bemesten. Hij wacht tot de bodemtemperatuur minimaal 8 graden Celsius is voor een betere benutting van nutriënten. 'Dan heeft het land een metsgift nodig en gaat het gras pas groeien.'

Korrel is een van de zeventig boeren die meedoen aan deze pilot van Proeftuin Veenweiden en meters hebben geplaatst die de bodemtemperatuur en het bodemvocht meten. Dit om het optimale moment voor het uitrijden te bepalen.

'Normaliter plan ik het uitrijden vanaf 1 maart in, dan begint het te kriebelen. Nu wacht ik op het moment tot de bodem de mest nodig heeft. Ik heb toch nog mestopslag genoeg', aldus Korrel.

Grasgroei

De bodemtemperatuur is bepalend voor het begin van de groei van het gras in het voorjaar. Het begin van de grasgroei is weer van belang voor het juiste moment van bemesten.

Bemesten als het gras nog niet gaat groeien, zorgt dat de nutriënten in de mest niet wordt benut. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij te laat bemesten profiteert het gras niet optimaal van de mest.

In deze grafiek is het verloop van de bodemtemperatuur gemeten door de meetkastjes weergegeven per provincie. Momenteel is de bodemtemperatuur gemiddeld 2,4 graden Celsius.
In deze grafiek is het verloop van de bodemtemperatuur gemeten door de meetkastjes weergegeven per provincie. Momenteel is de bodemtemperatuur gemiddeld 2,4 graden Celsius. © KTC Zegveld

Kringlooplandbouw'

Ook melkveehouder Jan Graveland heeft op zijn land bij Oudewater een meter voor bodemtemperatuur en bodemvocht geplaatst. 'Deze meters maken precisie landbouw nog beter mogelijk.'

'En ze helpen zo de innoverende melkveehouders en andere geïnteresseerde koplopers in Utrecht-West, de kringloop op hun bedrijf verder te sluiten en deze kennis te delen. Een mooie stap op weg naar kringlooplandbouw: een wezenlijk onderdeel van onze in ontwikkeling zijnde landbouwvisie.'

Management

Proeftuin Veenweiden wil met deze proef aantonen dat niet de datum maar het management van de boer bepalend is voor het uitrijden. Daarom zijn meetkastjes geplaatst die real-time data generen die door de boeren ingezien kunnen worden, ook op de smartphone.

Verder wordt op KTC Zegveld onderzocht wat het effect van het bemestingstijdstip is op de gras- en stikstofopbrengst. Op verschillende momenten worden bemestingen met drijf- en kunstmest uitgevoerd. Deze momenten worden bepaald door de datum of bodemtemperatuur met data van de meters.

Het project wordt gefinancierd vanuit het overkoepelende Programma Aanpak Veenweiden Het programma heeft onder andere als doel bodemdaling af te remmen, duurzame landbouw en duurzaam waterbeheer te realiseren in het veenweidegebied.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer