Feiten+stikstofrapport+%27opmerkelijk%27
Achtergrond
© Johan Wouters

Feiten stikstofrapport 'opmerkelijk'

De ChristenUnie-SGP-fractie heeft een feitenrelaas gemaakt over de gang van zaken rond het BPO-onderzoek 'Industrie in de Pas met de Wet natuurbescherming'. Fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil lichtte vrijdag een en ander toe.

Vreugdenhil is initiatiefnemer van het extra Statendebat op 23 februari over het bewuste stikstofrapport van de Brabantse industrie en het bijbehorende plan van aanpak.

Hij laakt vooral de handelswijze van gedeputeerde Johan van den Hout die willens en wetens Provinciale Staten niet direct op de hoogte stelde van het bestaan van het onderzoek en het rapport, zo stelt Vreugdenhil.

Opmerkelijke zaken

Vreugdenhil heeft alle verslagen van zowel het projectteam dat het onderzoek uitvoerde als overleggen van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) opgevraagd. Er komen een paar opmerkelijke zaken aan het licht, volgens Vreugdenhil.

De provincie zegt dat de verslagen breed worden gedeeld met de achterban, waarom werden wij dan zo lang in onwetendheid gehouden?

Hermen Vreugdenhil, Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

'Al op 24 februari 2016 was de provincie ervan op de hoogte dat de depositie van de industrie een black box was en veel groter dan de vermoedde 1 procent. Daarom vond men het van belang hier spoedig een volledig beeld van te krijgen.

'In november 2016 werd de gevoeligheid van de resultaten van het onderzoek al onderkend en dat leidde tot aanvullingen op het conceptrapport, vanwege bestuurlijke gevoeligheid', zo staat in het verslag van deze bijeenkomst.

Uitgestelde inventarisatie

Ook zet Vreugdenhil vraagtekens bij het feit dat de provincie in juni 2017 vanuit financiële motieven besloot de aanbeveling om te inventariseren hoeveel en welke industriële bedrijven in Brabant zonder vergunning in werking zijn, uit te stellen.

'Heel vreemd, omdat het hele onderzoek juist is gedaan om meer zicht te krijgen op de totale stikstofemissie van de industrie', zegt Vreugdenhil. 'In de eerste vergaderingen van zowel het projectteam als het brede BPO-overleg wordt gesteld dat er een gelijk speelveld moet worden gecreëerd met de veehouderij.

'Er is letterlijk gezegd: 'De industrie is tot op heden minimaal betrokken bij het toezicht op stikstofemissies. De emissies zijn een black box waarin meer inzicht moet worden verkregen.' Dat er dan zo snel wordt besloten om geen verder onderzoek te doen, is opmerkelijk.'

Opheldering over vertrouwelijkheid

Vreugdenhil wil ook opheldering over het al dan niet vertrouwelijke karakter. 'De provincie zegt nu dat de verslagen breed worden gedeeld met de achterban. Waarom werden wij dan zo lang in onwetendheid gehouden, terwijl we bijna maandelijks het debat hierover voerden?'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  60 %
Meer weer