Precisielandbouw wekt interesse bij boeren

Van de Vlaamse boeren past 57 procent zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat waarschijnlijk binnen vijf jaar doen. Tegelijk blijkt dat de meeste boeren geen duidelijk beeld hebben van wat precisielandbouw is.

Precisielandbouw+wekt+interesse+bij+boeren
© Koos van der Spek

De Vlaamse minister van landbouw riep 2018 uit tot het jaar van de data in de landbouw. Ter voorbereiding van dat jaar werd er in de tweede helft van vorig jaar een enquête gehouden waaraan ruim vijfhonderd bedrijfsleiders hebben deelgenomen.

Bij precisielandbouw gaat het om het verzamelen van data op basis waarvan beslissingen worden ondersteund. Uit de enquête komt naar voren dat precisielandbouw vaak wordt geassocieerd met akkerbouw en veehouderij. Het blijft vaak beperkt tot eenvoudige technieken als gps en krachtvoederautomaten.

Belangrijkste voordelen

Landbouwers noemen als belangrijkste voordelen van precisielandbouw het nauwkeuriger werken (68 procent) en betere inzicht in technische resultaten. Daarna volgen hogere opbrengst (48 procent) en tijdsbesparing (44 procent). Lagere administratiekosten en minder input van middelen scoren lager.

Bij de nadelen is het kostenplaatje de duidelijke koploper

Bij de nadelen is het kostenplaatje de duidelijke koploper; ruim driekwart ziet op tegen de hoge investeringen. De helft van de niet-gebruikers vindt dat de onderneming te klein is om te investeren in precisielandbouw. Een gedegen onderzoek naar de kosten en baten, substantiële prijsverlaging en positieve ervaringen van collega-landbouwers zouden stimulerend werken.

In de plantaardige productie gebruikt meer dan een op de drie landbouwers gps of gps-RTK (41 procent), het inmeten van percelen via gps (39 procent), plaatsspecifieke gewasbescherming (37 procent) en perceelkaarten (36 procent). Meer dan een op de vijf gaat voor plaatsspecifieke bemesting (25 procent), variabel zaaien/planten (24 procent) en beregenen op perceelsniveau (22 procent).

Toepassingen die achterop liggen

18 procent gebruikt een managementinformatiesysteem en 16 procent gebruikt satellietbeelden. Andere toepassingen liggen duidelijk verder achterop: gewassensoren (8 procent), beelden gemaakt met drones (6 procent), precies mechanisch onkruid wieden (3 procent) en bodemscanners (2 procent).

Een aantal toepassingen van plaatslocatie via gps scoren hoog bij de technieken die landbouwers in de plantaardige productie nu nog niet op hun bedrijf toepassen, maar zeer waarschijnlijk binnen vijf jaar zullen introduceren.

Variabel zaaien leidt met 36 procent de dans. Daarna plaatsspecifieke bemesting (33 procent), perceelkaarten (32 procent), plaatsspecifieke gewasbescherming (29 procent) en inmeten van percelen via gps (27 procent).

Technieken met potentie

Opvallend is dat technieken die nog niet in zwang zijn, wel potentie hebben. Zo ziet 23 procent brood in beelden gemaakt met drones, 22 procent in gewassensoren en 19 procent in bodemscanners.

Als het huidige en toekomstige gebruik wordt opgeteld, zijn er zes technieken in de plantaardige productie die de interesse hebben van rond de 60 procent van de landbouwers: perceelkaarten, plaatsspecifieke gewasbescherming, inmeten van percelen via gps, gedifferentieerd werken met gps of gps-RTK en plaatsspecifieke bemesting.

Vooruitgang bij loonwerkers

Volgens de enquête passen meer dan acht op de tien loonwerkers in de plantaardige productie nu al het inmeten van percelen via gps en gedifferentieerd werken met gps of gps-RTK toe. Meer dan de helft gebruikt variabel zaaien/planten en perceelkaarten. Loonwerkers doen nog weinig met gewassensoren, drones en bodemscanners.

De grootste vooruitgang bij loonwerkers wordt binnen vijf jaar verwacht bij managementinformatiesystemen, beelden gemaakt met drones, perceelkaarten, plaatsspecifieke gewasbescherming, bodemscanners, plaatsspecifieke bemesting, satellietbeelden en variabel zaaien/planten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer