Enqu%C3%AAte+moet+bezwaren+mengteelten+achterhalen
Nieuws
© Wageningen UniversityenResearch

Enquête moet bezwaren mengteelten achterhalen

Vanuit project Remix is een Europees online onderzoek gestart om te achterhalen welke obstakels agrarische ondernemers zien om over te stappen op mengteelten.

Uit wetenschappelijke literatuur is bekend dat mengteelten leiden tot besparing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een efficiëntere inzet van water en meststoffen. Daarnaast ontstaat er een grotere weerbaarheid van de planten bij sterk wisselende klimaatomstandigheden.

In 2017 is het project Remix (mengteelten) in tien EU-lidstaten van start gegaan. Ook in Nederland zijn ketenpartijen, boeren en onderzoekers van het Louis Bolk Instituut daarbij betrokken. Uit een inventarisatie blijkt dat mengteelten nog nauwelijks in de Nederlandse praktijk worden toegepast.

Boerenpraktijk

Om de oorzaak hiervan te achterhalen is een online vragenlijst opgesteld door het Scotland's Rural College (SRUC) en vertaald naar het Nederlands door het Louis Bolk Instituut. Het doel van de enquête is onderzoeken hoe er in de boerenpraktijk tegen mengteelten wordt aangekeken.

De onderzoekers hopen op basis van de antwoorden een beter beeld te krijgen hoe deze teeltmethoden in de praktijk gebracht kunnen worden, wat de belangrijkste obstakels zijn en welke kansen er wellicht liggen. Zowel akkerbouwers als veetelers kunnen de vragenlijst invullen. Alle gegevens worden volgens het Louis Bolk Instituut anoniem verwerkt en publicatie van de resultaten vindt in de loop van 2018 plaats.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer