Nordzucker+voorziet+prijserosie+en+concurrentiedruk
Nieuws
© Nordzucker

Nordzucker voorziet prijserosie en concurrentiedruk

In de eerste negen maanden van boekjaar 2017/18 verbeterde Nordzucker de winst verder. De bietenverwerker is minder optimistisch over de resterende drie maanden en de suikermarkt.

Door concurrentiedruk en prijserosie verwacht Nordzucker dat het resultaat van het vierde kwartaal ten opzichte van de voorgaande kwartalen aanzienlijk zal afnemen. Het boekjaar van Nordzucker begint op 1 maart en loopt tot eind februari.

Nordzucker realiseerde in de eerste negen maanden van het lopende boekjaar een omzet van 1.284 miljoen euro, wat iets lager is dan de 1.307 miljoen euro van vorig jaar. Het nettoresultaat voor de periode steeg daarentegen sterk van 81,7 miljoen euro in het voorgaande jaar tot 143,5 miljoen dit jaar.

Verkoopvolumes

De belangrijkste redenen voor deze ontwikkeling zijn vooral de lagere verkoopvolumes voor bio-ethanol en bijproducten. De aanzienlijke toename van het nettoresultaat voor de eerste negen maanden van dit boekjaar is voornamelijk te danken aan succesvolle besparingsprogramma's en een lange termijn contracten met klanten en leveranciers.

Met het einde van het vorige suikermarktregime sinds 1 oktober 2017 is de quotaregeling voor suiker ingetrokken. Sindsdien heeft de EU-suikermarkt geen kwantiteitsbeperkingen meer. Tegelijkertijd is er export mogelijk zonder beperking.

Deze nieuwe randvoorwaarden en verwachte productieoverschotten in de EU en de daaruit voortvloeiende toegenomen concurrentie hebben de marktomstandigheden al aanzienlijk verslechterd. Dit komt tot uiting in aanzienlijk lagere suikerprijzen.

Overproductie

'We hebben de uitbreiding van het areaal en de bijbehorende overproductie van suiker in de EU altijd als zeer kritisch beschouwd. Ze bieden de hele sector grote uitdagingen. We zijn een financieel sterke onderneming die kan en zal profiteren van onze kansen in een consoliderende markt', zegt Nordzucker-topman Hartwig Fuchs.

Nordzucker ziet 2017/2018 als een overgangsjaar en verwacht dat de inkomsten voor het lopende boekjaar aanzienlijk hoger zullen zijn dan in het voorgaande jaar. Met de afschaffing van de suikermarktregeling blijft de invloed van de wereldmarktprijzen op de EU-suikerprijzen echter toenemen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer