Statenleden+bijgepraat+over+agrarische+verduurzaming
Nieuws
© Noord-Holland

Statenleden bijgepraat over agrarische verduurzaming

Op initiatief van landbouwgedeputeerde Jaap Bond hebben de agrarische woordvoerders van de Noord-Hollandse statenfracties maandag een excursie door de provincie gemaakt.

Gedurende de bezoeken aan melkveebedrijf en zorgboerderij de Klaverweide in Hensbroek en bromeliakwekerij Corn. Bak in Assendelft werden pitches gehouden door organisaties als Seed Valley, Wageningen UR, Bayer en FrieslandCampina om inzicht te geven in de actuele situatie rondom verduurzaming in de land- en tuinbouw.

Ultieme vorm

Dat is meer dan alleen de biologische productie, die sommige statenleden als de ultieme vorm van duurzaamheid zien, noemt Bond zijn beweegreden voor de rondgang. 'In de statencommissie draaien we vaak in hetzelfde cirkeltje rond, doordat we onderling maar niet helder krijgen waar een duurzame bedrijfsvoering nou precies voor staat. Ik heb voorgesteld om daar eens een volle dag voor uit te trekken om te zien en horen wat er speelt en vervolgens daarover met elkaar van gedachte te wisselen.'

Volgens Bond is het verschil tussen biologisch en duurzaam veel minder groot dan veel politici denken. 'Het is mijn optiek veel efficiënter om de verduurzaming in de volle breedte door te voeren, dan ons puur te concentreren op het vergroten van het biologisch aandeel, die nu zo'n 7 procent bedraagt.'

Kerntaken

Provinciaal LTO Noord-voorzitter Rona Uitentuis juicht die aanpak van de gedeputeerde toe. 'Daarmee kunnen we veel sneller grotere stappen zetten. We zijn als sector aan zet. Dat zijn we ons terdege bewust en daar handelen we ook naar.

Uitentuis vindt dat de provincie bij haar kerntaken moet blijven en zich vooral faciliterend moet opstellen. 'Bijvoorbeeld richting de koplopers. De praktijk heeft uitgewezen dat de rest volgt, als nieuwe werkwijzen en technieken daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten.'

Debatten

Of die boodschap bij alle fracties is overgekomen, durft Bond niet te zeggen. 'Dat zullen we merken in de debatten die volgen. Zelf ben ik er van overtuigd dat de sector in staat is om daar zelf vorm aan te geven.'

De voorbeelden die de statenleden te zien en te horen kregen bewijzen dat volgens Bond ook. 'Uiteindelijk hebben de ondernemers de verantwoordelijkheid om economisch concurrerend en daarmee dus ook duurzaam te blijven opereren.'

Weer

 • Woensdag
  23° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
Meer weer