LTO+en+NZO+pleiten+voor+grote+praktijkproef+Kringloopwijzer
Nieuws
© Mike Schellart

LTO en NZO pleiten voor grote praktijkproef Kringloopwijzer

LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hebben bij het ministerie van Economische Zaken opnieuw aangedrongen op een substantiële pilot om de Kringloopwijzer als vrijwillig verantwoordingssysteem in de praktijk te testen.

Met de introductie van relatief kostbare fosfaatrechten in 2018 komt er veel meer druk te staan op de uitkomst van de Kringloopwijzer. Daarbij is het volgens LTO en NZO terecht dat de overheid aanvullende eisen stelt aan de borging van de invoer van het systeem en de herleidbaarheid van de berekening op een individueel bedrijf, zoals minister Henk Kamp van Economische Zaken donderdag stelde in een kamerbrief.

LTO Nederland en NZO willen in 2018 een substantiële pilot op diverse type melkveebedrijven in de diverse regio's van melkvee Nederland. De uitkomst van deze substantiële pilot moet ook het antwoord geven op de huidige vragen en opmerkingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in relatie tot controle en handhaafbaarheid.

BEX

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de Kringloopwijzer, die de bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) aangifte moet gaan vervangen. Waar de BEX alleen een berekening maakt van de stikstof- en fosfaatproductie op een melkveebedrijf, geeft de Kringloopwijzer inzicht in alle mineralenkringlopen.

Daarbij gaat het zowel om het dier-/voermanagement als om de teelt van voedergewassen. Samen vormen deze de kringloop op een melkveebedrijf.

LTO en NZO verwachten van de Kringloopwijzer dat deze in de toekomst een belangrijk instrument is dat inzicht geeft in de milieuprestaties van de zuivelsector in zijn geheel en individuele bedrijven in het bijzonder.

Verduurzaming sector

Dit inzicht is noodzakelijk voor de verdere verduurzaming van de zuivelsector. Met name het klimaatvraagstuk zal komende tijd veel van de sector vragen, waarbij een goed functionerende Kringloopwijzer essentieel is.

Weer

 • Zaterdag
  19° / 8°
  20 %
 • Zondag
  20° / 10°
  40 %
 • Maandag
  17° / 12°
  70 %
Meer weer