Hogere+lichtopbrengst+maakt+nieuwe+kassen+rendabel
Nieuws
© Roel Dijkstra

Hogere lichtopbrengst maakt nieuwe kassen rendabel

Een hogere lichtopbrengst is cruciaal voor de verbetering van de fysieke opbrengst en daarmee het bedrijfsresultaat van glastuinbouwbedrijven. Beperking van het warmtegebruik heeft in vergelijking met verbetering van de lichttransmissie beperkt bedrijfseconomisch resultaat.

Dit blijkt uit onderzoeken van Wageningen Economic Research, DRIFT (Erasmus Universiteit) en HAS Hogeschool in opdracht van innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron (KaE), een initiatief van de glastuinbouwsector en het ministerie van Economische Zaken.

De meeste glastuinders kozen, ten tijde van het onderzoek, voor nieuw ontwikkelde kassen met diffuus glas en anti-reflectie coating boven innovatieve nieuwe energiebesparende kasconcepten.

Extra besparing

Vergroting van de productwaarde voor de klant, verbetering van productie-efficiëntie en verhoging van productkwaliteit zijn de belangrijkste drijfveren van glastuinders voor aanschaf van een nieuwe kas. Doorberekeningen laten zien dat de lichttransmissie van het kasdek bepalend is voor het economisch resultaat van een nieuwe kas of kasconcept. Hiermee sluiten kassen met diffuus glas en anti-reflectie coating aan bij de belangrijkste drijfveren van glastuinders.

De ontwikkeling van innovatieve kasconcepten hebben veelbelovende technieken en materialen voor extra warmte besparing en lichttransmissies opgeleverd.

De sterke kanten van nieuwe concepten zoals 2SaveEnergy-kas en de Winterlichtkas zouden echter gecombineerd moeten worden om de optimale 'hybride' versie te realiseren waarin overdag lichttransmissie centraal staat en 's nachts het binnenhouden van warmte.

Maatschappelijk debat

Het onderzoek geeft aan dat het Kas als Energiebron-programma klimaatneutraler telen en nieuwe kasconcepten kan stimuleren via drie hoofdmaatregelen. Door het organiseren van het maatschappelijk debat over marktconcepten voor klimaatneutrale producten,h et faciliteren van plannen voor aanleg van warmtenetwerken en ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde teelt- en kasconcepten, en het ontwikkelen van economische prikkels voor vermindering van CO2-uitstoot., geeft Wageningen Economic Research aan.

Omdat veel glastuinders zich bij de bedrijfsinnovatie weinig gesteund voelen door lokale overheden, wordt geadviseerd om ook lokale overheden actief te informeren over de energietransitie van de glastuinbouw en hen te ondersteunen bij het daarop aanpassen van hun regelgeving.

De ambitie van KaE voor 2020 is tweeledig: in bestaande kassen kunnen telen met 50 procent minder CO2-emissie ten opzichte van 2011 en in nieuwe kassen kunnen telen zonder CO2-emissie (klimaatneutraal). De plannen voor de bouw van nieuwe kassen in 2020 zijn nu in ontwikkeling. Met de bevindingen uit dit onderzoek kan daarin worden bijgestuurd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  50 %
 • Zondag
  10° / 8°
  70 %
 • Maandag
  11° / 3°
  90 %
Meer weer