Minder overtredingen door gezamenlijke controles

De jaarlijkse controles op de opslag van agrarisch afval, mest- en composthopen staan weer voor de deur. Sinds 2015 voert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze uit met de Regionale Uitvoeringsdienst NHN en de milieupolitie. Dat helpt.

Minder+overtredingen+door+gezamenlijke+controles
© Hilde Boelema

Wanneer beginnen de controles op de opslag van agrarisch afval, mest- en composthopen?

Deze starten komend najaar en duren tot en met het voorjaar. Maar ook tussentijds en in regenrijke periodes is verantwoorde opslag van agrarisch afval een aandachtspunt tijdens de controles, omdat de wetgeving altijd telt.

Wat controleert het waterschap zoal?

Medewerkers van het waterschap bekijken ter plekke of er voldoende afstand tot het oppervlaktewater wordt gehouden en of er een absorberende onderlaag of andere bodembeschermende voorziening is aangebracht. Ook kijken ze of er geen greppels voor het percolaatwater richting het oppervlaktewater zijn gegraven en of er daadwerkelijk wordt gecomposteerd. Ook de afstand tot woningen wordt gecontroleerd.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) en de milieupolitie controleren ook of er aanvullende maatregelen zijn getroffen: vloeistofkerende vloeren en een vloeistofdichte percolatieopvang bij langer durende opslag.

Waarvoor geeft het waterschap boetes?

Bij constatering van een lozing in het oppervlaktewater van percolaat (vocht vanuit mest of compost) of lozing van regenwater dat in contact is geweest met mest en composthopen. Bij constatering van een bodemlozing zal de RUD NHN of de politie optreden.

Wat kwam er vorig jaar uit?

In seizoen 2015 -2016 werden er 45 overtredingen geconstateerd. De overtredingen waren voornamelijk lozing van percolaatwater in het oppervlaktewater of bodem. Composteringshopen of opslagen van agrarische bedrijfsstoffen niet afgedekt of te groot van omvang (zonder vergunning). Bedrijven zijn aangeschreven om overtredingen binnen een bepaalde termijn ongedaan te maken.

Helpt de gezamenlijke aanpak?

Jazeker. Over het algemeen blijkt dat de naleving door agrariërs behoorlijk is verbeterd. Dat komt waarschijnlijk doordat dit project al twee jaar is uitgevoerd en de regels inmiddels bekend zijn bij de ondernemers. Ook de voorlichting door betrokken organisaties waaronder LTO Noord en KAVB heeft daaraan bijgedragen.

Tijdens surveillances bleek duidelijk verschil ten opzichte van 2015/2016. Er waren minder mest- en composthopen aanwezig en de hopen die erlagen, waren vaker afgedekt en zorgvuldiger opgebouwd ten opzichte van het jaar daarvoor. Van de 38 bezochte locaties in het eerste kwartaal van 2017 is in vier gevallen proces-verbaal opgemaakt door de politie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  17° / 10°
  20 %
 • Zondag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer